Quỹ học bổng bậc thạc sĩ viện nghiên cứu xã hội quốc tế đại học Erasmus Rotterdam

0

SSDH- Ngày 1 tháng 7 năm 2009, ISS sát nhập thành một Viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Erasmus Rotterdam (EUR). Trong bộ máy EUR, ISS vẫn duy trì chức năng hoạt động, trụ sở làm việc và có quyền tự chủ tương đối nhưng đồng thời kế thừa nguồn lực từ trường đại học danh giá EUR. Với vị thế một Viện Đại học, ISS có thể hợp tác nghiên cứu khoa học với các Khoa khác thuộc trường, có cơ hội tiếp cận với nguồn tài trợ từ EUR. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp từ ISS sẽ nhận văn bằng được cấp với tên cua cả ISS và EUR.

1. Đủ điều kiện

  • Quỹ học bổng ISS dành cho sinh viên xuất sắc dành cho mọi quốc tịch.
  • Tất cả các yêu cầu cụ thể của chương trình phải được đáp ứng.
  • Ứng viên phải đăng ký học Thạc sĩ Nghệ thuật về Nghiên cứu Phát triển tại ISS.
  • Người nộp đơn phải có thư nhập học từ ISS.
  • Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc liên quan, bằng cấp về một trong các ngành khoa học xã hội (hạng hai hoặc hạng nhất) và động lực học tập vững chắc tại ISS.
  • Ứng viên phải là sinh viên mới tốt nghiệp với bằng hạng nhất về một trong các ngành khoa học xã hội và có động lực học tập vững chắc tại ISS.

2. Giá trị học bổng

  • Những ứng viên thành công của Quỹ học bổng ISS dành cho sinh viên xuất sắc sẽ nhận được 40% học phí.

3. Quy trình nộp

Để đăng ký, vui lòng gửi email yêu cầu của bạn đến văn phòng sinh viên ISS càng sớm càng tốt và đảm bảo bao gồm các thông tin sau:

  • Yêu cầu nên giải thích ngắn gọn lý do tại sao việc giảm học phí sẽ mở rộng cơ hội học tập tại ISS của bạn.
  • Bổ sung thông tin tài chính chi tiết (bao gồm cả sao kê ngân hàng hỗ trợ) để chứng minh khả năng tự trang trải học phí còn lại, chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế.

4. Cách thức và hạn đăng ký

Nguồn: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply