Top 100 trường đại học thế giới năm 2016/17

0

SSDH – Đây là bảng xếp hạng mới nhất do QS World University Rankings công bố, Massachusetts Institute of Technlogoy vẫn là đại diện tốt nhất trên thế giới đứng vị trí top đầu trong năm năm liền.

Top 100 trường đại học thế giới năm 2016/17

Đại học Massachusetts Institute of Technlogoy, Hoa Kỳ

Các trường đại học của Anh gồm: Cambridge, Oxford, UCL và Imperial nằm trong top 10 các trường tốt nhất thế giới, nhưng Cambridge bị rớt hạng xuống vị trí thứ 4 so với vị trí thứ 3 năm ngoái.

 SSDH giới thiệu top 100 trường tốt nhất thế giới năm 2016/17:

2016 2015 Trường đại học
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 3 Stanford University
3 2 Harvard University
4 3 University of Cambridge
5 5 California Institute of Technology (Caltech)
6 6 University of Oxford
7 7 UCL (University College London)
8 9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
9 8 Imperial College London
10 10 University of Chicago
11 11 Princeton University
12 12 National University of Singapore (NUS)
13 13 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
14 14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
15 15 Yale University
16 17 Cornell University
17 16 Johns Hopkins University
18 18 University of Pennsylvania
19 21 The University of Edinburgh
20 22 Columbia University
21 19 King’s College London
22 19 The Australian National University
23 30 University of Michigan
24 25 Tsinghua University
25 29 Duke University
26 32 Northwestern University
27 30 The University of Hong Kong
28 26 University of California, Berkeley (UCB)
29 33 The University of Manchester
30 24 McGill University
31 27 University of California, Los Angeles (UCLA)
32 34 University of Toronto
33 23 Ecole normale supérieure, Paris
34 39 The University of Tokyo
35 36 Seoul National University
368 28 The Hong Kong University of Science and Technology
37 38 Kyoto University
37 35 London School of Economics and Political Science (LSE)
39 41 Peking University
40 44 University of California, San Diego (UCSD)
41 37 University of Bristol
42 42 The University of Melbourne
43 51 Fudan University
44 51 The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
45 50 University of British Columbia
46 45 The University of Sydney
46 53 New York University (NYU)
46 43 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
49 46 The University of New South Wales (UNSW Australia)
49 49 Brown University
51 46 The University of Queensland
51 48 The University of Warwick
53 54 University of Wisconsin-Madison
53 40 Ecole Polytechnique
55 57 City University of Hong Kong
56 56 Tokyo Institute of Technology
57 55 University of Amsterdam
58 62 Carnegie Mellon University
59 65 University of Washington
60 60 Technical University of Munich
61 70 Shanghai Jiao Tong University
62 64 Delft University of Technology
63 58 Osaka University
63 62 University of Glasgow
65 67 Monash University
66 59 University of Illinois at Urbana-Champaign
67 77 University of Texas at Austin
68 75 Ludwig-Maximilians-Universität München
68 70 National Taiwan University (NTU)
68 69 University of Copenhagen
71 84 Georgia Institute of Technology
72 66 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg
73 70 Lund University
74 61 Durham University
75 74 Tohoku University
76 70 The University of Nottingham
77 68 University of St Andrews
78 79 University of North Carolina, Chapel Hill
79 82 KU Leuven
80 85 University of Zurich
81 82 The University of Auckland
82 76 University of Birmingham
83 87 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
84 80 The University of Sheffield
85 124 Universidad de Buenos Aires (UBA)
86 85 University of California, Davis
87 81 University of Southampton
88 99 The Ohio State University
89 91 Boston University
90 106 Rice University
91 96 University of Helsinki
92 89 Purdue University
93 87 University of Leeds
94 96 University of Alberta
95 101 Pennsylvania State University
95 89 University of Geneva
97 92 KTH Royal Institute of Technology
98 102 Uppsala University
98 104 Korea University
98 78 Trinity College Dublin, The University of Dublin

Kim Thanh (SSDH) – Theo Independence

Share.

Leave A Reply