Chuyên mục: Sự kiện du học

0 1147 Views

av110Một cơ hội rất tuyệt vời cho các bạn trẻ say mê chuyên ngành khoa học kỹ thuật được trò chuyện với các giáo sư đến từ 7 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh tại buổi nói chuyện ‘Tìm hiểu cơ hội học tập và nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại Vương quốc Anh’ diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội và ngày 12/9 tại tp. Hồ Chí Minh. Thành viên trong đoàn gồm Đại học Aston, Cambridge, Durham, Edinburgh, Leeds, Oxford và Southampton.

0 1156 Views

av110Một cơ hội rất tuyệt vời cho các bạn trẻ say mê chuyên ngành khoa học kỹ thuật được trò chuyện với các giáo sư đến từ 7 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh tại buổi nói chuyện ‘Tìm hiểu cơ hội học tập và nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại Vương quốc Anh’ diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội và ngày 12/9 tại tp. Hồ Chí Minh. Thành viên trong đoàn gồm Đại học Aston, Cambridge, Durham, Edinburgh, Leeds, Oxford và Southampton.

1 68 69 70 71 72