Học bổng Fukuoka City International Foundation, Nhật Bản, 2018

0 1199 Views

Sẵn sàng du học – Tổ chức Quốc tế Thành phố Fukuoka (Fukuoka City International Foundation) mời đơn đăng ký từ các sinh viên quốc tế, cho hai loại học bổng tại Nhật Bản: “Học bổng Yokatopia” và “Học bổng Phát triển Tương lai”.

ly-do-du-hoc-nhat-ban

Tổ chức Yokatopia và Hiệp hội Quốc tế Fukuoka đã được sáp nhập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Triển lãm Châu Á Thái Bình Dương – Fukuoka '89 (còn được gọi là "Yokatopia") đã được tổ chức trong 171 ngày từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 3 tháng 9 năm 1989, với chủ đề " tìm kiếm những cuộc gặp gỡ với thế giới mới.” Triển lãm đã tạo cơ hội cho phép hai vùng Kyushu và Fukuoka tăng cường trao đổi với các nước khác, chủ yếu là ở các nước châu Á – Thái Bình Dương.

Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Bậc học: Học bổng dành cho những ứng viên theo đuổi chương trình đại học và sau đại học. Ngành học: Học bổng được trao để học bất cứ môn học nào được trường đưa ra.

Giá trị học bổng:

– Học bổng Yokatopia dành cho sinh viên quốc tế: 60.000 yên/ tháng

– Học bổng Phát triển Tương lai cho sinh viên quốc tế:

  • Dành cho sinh viên sau đại học: 500.000 yên trở lên,
  • Dành cho sinh viên đại học: 300.000 yên trở lên.

Giá trị học bổng thay đổi tùy theo các nhà cung cấp học bổng.

Quốc tịch: Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng: Học bổng Yokatopia dành cho sinh viên quốc tế: 6 sinh viên

Học bổng có thể nhận được tại Fukuoka, Nhật Bản.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Học bổng Yokatopia dành cho sinh viên quốc tế: Sinh viên sau đại học hoặc sinh viên đại học năm thứ hai trở lên, đang theo học tại một trường đại học trong Khu vực đô thị Fukuoka và có tổng số tiền học bổng nhận được, bao gồm học bổng này, không vượt quá số tiền học bổng MEXT (Monbukagakusho).
  • Học bổng Phát triển Tương lai cho sinh viên quốc tế: Sinh viên theo học tại một trường đại học trong Khu vực đô thị Fukuoka và có tổng số tiền học bổng nhận được, bao gồm cả học bổng này, không vượt quá số tiền học bổng MEXT (Monbukagakusho).
  • Giá trị học bổng thay đổi tùy theo các nhà cung cấp học bổng.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Học bổng Yokatopia dành cho sinh viên quốc tế: Theo lịch trình từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 (dự kiến) 
  • Học bổng Phát triển Tương lai cho sinh viên quốc tế: Theo lịch trình từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 (dự kiến).

Phương thức nộp hồ sơ: Đăng ký đến Tổ chức Quốc tế Thành phố Fukuoka thông qua trường đại học của bạn.

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply