Từ A-Z về danh từ trong tiếng Anh (phần cuối)

0

SSDH – Tiếp theo phần 1phần 2  phần 3 chúng ta tiếp tục phần 4 và là phần cuối về danh từ tiếng anh. Các bạn xem dưới đây nhé.

8. Một số từ và cụm từ thường được dùng với danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ đếm được
(count nouns)
Danh từ không đếm được
(non-count nouns)
a/an (chỉ dùng với số ít) — (không đi kèm mạo từ)
the the
some some
a lot of / lots of a lot of / lots of
many (nhiều) much (nhiều)
a few (một vài) a little (một vài)
few (một ít) little (một ít)
fewer (dạng so sánh hơn của few) less (dạng so sánh hơn của little)
fewest (dạng so sánh nhất của few) least (dạng so sánh nhất của little)
not many (không nhiều) not much (không nhiều)
not any (không có gì) not any (không có gì)

 

9. Những danh từ trong tiếng Anh thường gặp 

Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Từ tiếng anh Nghĩa tiếng Việt
Tree Cái cây News  Tin tức
Car Ô tô Paper Giấy
People Người Story Câu chuyện
Dog Con chó Park Công viên
Cat Con mèo Lake Hồ nước
Store Cửa hàng Bike Xe đẹp
Way  Đường xá Bag Cặp sách
World Thế giới School Trường học
Water Nước Market Chợ
Sugar Đường mía Vegetable rau
map Bản đồ Flower hoa
Family Gia đình Rice Cơm
Meat Thịt Goal Mục tiêu
Computer Máy tính Area Khu vực
Year Năm Army Quân đội
Music Âm nhạc Thing Vật
Door Cái cửa Painting Tranh
Table Cái bàn Ball Quả bóng
Book Quyển sách Wood Gỗ
Pen Bút Fire Lửa
Bird Con chim Money Tiền
Candy Kẹo Zoo Sở thú
Food  Thức ăn Bus Xe Buýt
Power Quyền lực Eyes Đôi mắt
Love Tình yêu Dress Cái đầm

 

10. Các danh từ ghi điểm bạn cần biết

5 Danh Từ Khi Nói Về Sự Thăng Chức

5 Danh Từ Tiếng Anh Dùng Trong Nhà Hàng

5 Danh Từ Nói Về Việc Tiết Kiệm Năng Lượng

5 Danh Từ Nói Về Đồng Nghiệp

5 Danh Từ Nói Về Vị Trí Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

5 Danh Từ Nói Về Lễ Hội

5 Danh Từ Dùng Khi Du Lịch

5 Danh Từ Nói Về Thể Thao

5 Danh Từ Nói Về Bữa Sáng

5 Danh Từ Tiếng Anh Để Nói Về Mối Quan Hệ

5 Danh Từ Để Nói Về Các Loại Đồ Uống

SSDH (nguồn Topica)

Share.

Leave A Reply