7 học bổng toàn phần/ toàn học phí Mỹ dành cho sinh viên quốc tế ở Mỹ vẫn còn hạn

0

SSDH – Trong bài viết này, những học bổng rất xịn ???̉ ??̀?? ???̂?? cho sinh viên quốc tế ở Mỹ, tức là bạn không phải cạnh tranh với sinh viên Mỹ. Nhưng nói thế rồi thì những học bổng này vẫn rất cạnh tranh nhé. Bạn nào quan tâm tiến hành nghiên cứu apply thôi nào.

học bong my danh cho sinh vien quoc te

1️⃣ ???????? ??????????
Tên học bổng: Emerging Global Leader Scholarship*
Loại: Toàn phần (full ride)
Hạn chót nộp đơn: Jan 15 2022
2️⃣ ???? ??????????
Tên học bổng: Karsh International*
Loại: Toàn phần (full ride)
Hạn chót nộp đơn: Jan 4 2022
3️⃣ ????????? ???????
Tên học bổng: International Scholar Award*
Loại: Toàn phần (full ride)
Hạn chót nộp đơn: Jan 15 2022
4️⃣ ?????? ???????
Tên học bổng: Trustee International*
Loại: Toàn phần (full ride)
Hạn chót nộp đơn: Feb 15 2022
5️⃣ ???????? ???????? ??????????
Tên học bổng: President’s Scholarship*
Loại: Toàn học phí (Full tuition)
Hạn chót nộp đơn: Feb 15 2022
6️⃣ ?????? ??????????
Tên học bổng: Drexel Global Scholar Program*
Loại: Toàn học phí (Full tuition)
Hạn chót nộp đơn: Feb 1 2022
7️⃣ ??? ???????
Tên học bổng: Global Leadership*
Loại: Toàn học phí (Full tuition)
Hạn chót nộp đơn: Mar 1 2022
SSDH (tác giả Khương Nguyễn)
Share.

Leave A Reply