Canada giới thiệu Giấy phép làm việc mới dành cho lao động thiếu yếu và du học sinh sau tốt nghiệp

0

SSDH – Bộ trưởng Nhập cư, Marco Mendicino đã công cố chính sách mới cho công nhân thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp nhận được giấy phép lao động mở trong khi chờ đợi kết quả đơn đăng ký thường trú.

Những đối tượng này sẽ không cần lo lắng nếu giấy phép làm việc hoặc học tập của mình hết hạn trước khi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chấp thuận hoặc từ chối.

giay phep lao dong moi

Thông báo sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nếu không có giấy phép lao động mở mới này, người nộp đơn có nguy cơ phải rời khỏi Canada. Vì vậy, nó đã giúp lấp đầy lỗ hổng trong chính sách của Canada, mở ra con đường cư trú lâu dài cho hơn 90.000 công nhân và sinh viên.

Để nhận được giấy phép lao động mở mới, người dân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đã nộp đơn theo một trong những con đường thường trú mới;
  • Đã được ủy quyền để làm việc tại thời điểm nộp đơn của họ;
  • Có giấy phép lao động hợp lệ và thời hạn còn lại ít nhất là bốn tháng;
  • Có tình trạng cư trú tạm thời, tình trạng duy trì hoặc đủ điều kiện để khôi phục tình trạng tại thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép lao động mở;
  • Đang ở Canada vào thời điểm nộp đơn xin giấy phép lao động mở;
  • Đã làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào tại thời điểm nộp đơn xin thường trú; và đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đi.
  • Giấy phép lao động mở cũng có sẵn cho vợ/chồng hoặc đối tác chung của người nộp đơn và con cái phụ thuộc trên 18 tuổi, miễn là họ cũng ở Canada.

Ngoài ra, nếu đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động trước khi giấy phép hiện tại hết hạn, bạn có thể duy trì tình trạng của mình với các điều kiện giống như giấy phép ban đầu, trong khi chờ IRCC xử lý giấy phép mới.

Thông tin chi tiết hơn về cách đăng ký giấy phép lao động mở mới trực tuyến sẽ được công bố trên trang web của IRCC vào ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply