Học bổng Cử nhân quốc tế, Đại học Strathclyde, Anh, 2018

0

Sẵn sàng du học – Đại học Strathclyde trao tặng học bổng Đại học cho sinh viên quốc tế của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn bắt đầu vào tháng 09/2018. Đại học Strathclyde là một đại học nghiên cứu công lập Scotland ở Glasgow, Anh. Thành lập vào năm 1796 với tên là Học viện Andersonian, trường là đại học lâu đời thứ hai ở Glasgow, được nhận Hiến chương Hoàng gia vào năm 1964 là đại học kỹ thuật đầu tiên của Vương quốc Anh. Trường lấy tên từ Vương quốc Strathclyde lịch sử.

Strathclyde

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: £3.000/năm.

Số lượng: 07.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:

    • Sinh viên quốc tế.
    • Ứng viên nộp đơn cho chương trình học 3/4 năm cho Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bao gồm cả chương trình 2 năm LLB.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính được yêu cầu thể hiện trình độ tiếng Anh. TOEFL là chứng chỉ trường nhận nhiều nhất, tuy nhiên, Văn phòng Tuyển sinh sẽ chấp nhận những phương thức khác. IELTS, ACT, và Sat đều được chấp nhận.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 29/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên sẽ được thông báo nhận học bổng nếu đủ điều kiện.

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin tại Đây.

Share.

Leave A Reply