Học bổng Family, Đại học Adelaide, Úc, 2019

0

Sẵn sàng du học – Học bổng Gia đình của Đại học Adelaide dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2019 Đại học Adelaide hiện đang hỗ trợ Học bổng Gia đình (Quốc tế) 2019. Học bổng dành cho các ứng viên nhận được lời mời nhập học của Đại học Adelaide (lời mời nhập học được hỗ trợ đầy đủ hoặc có điều kiện) như sinh viên quốc tế với lệ phí phải trả đầy đủ.

Adelaide University Campus + Panorama from North Terrace

Học bổng hỗ trợ 25% học phí trong thời gian toàn thời gian theo tiêu chuẩn tối thiểu của chương trình bậc học ứng viên đã chọn.

Đại học Adelaide là trường đại học công lập tọa lạc tại thành phố Adelaide, Nam Úc. Trường tập trung vào ba lĩnh vực chính. Trường cam kết đạt trình độ giáo dục xuất sắc, nghiên cứu và tham gia cộng đồng.

Bậc học: Học bổng dành cho bậc đại học và sau đại học.

Đối tượng học bổng: Học bổng sẽ được trao cho các môn học được giảng dạy bởi các trường đại học.

Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ 25% học phí.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: Không biết

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Hoàn tất quá trình chấp nhận như được nêu trong lời mời nhập học ứng viên đã nhận.

Lưu ý: Ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều học bổng do Đại học Adelaide cung cấp sẽ chỉ được chấp nhận duy nhất một học bổng ( giá trị học bổng có giá trị cao nhất mà ứng viên đủ điều kiện nhận)

Hạn chót nộp hồ sơ: Học bổng mở suốt năm

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp đơn xin học bổng, các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến thông qua liên kết đã cho: https://international.adelaide.edu.au/admissions/scholarships/the-2019-university-of-adelaide-family-scholarship-international/apply

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply