Làm sao để định cư tại Úc với Visa 405 và Visa 410

0

Sẵn sàng du học – Visa 405 và Visa 410 không đảm bảo tư cách thường trú nhân ở Australia hoặc nhập tịch Australia trong tương lai, và khi ở tại Australia bạn không được quyền hưởng phúc lợi Medicare. Bạn cũng phải tự mình duy trì bảo hiểm sức khỏe hợp lệ trong thời gian ở Australia. Chính vì vậy rất nhiều người khi đế Úc muốn chuyển sang Visa thường trú.

Visa 405 và visa 410 là gì?

 Visa Nghỉ hưu dành cho những người muốn nghỉ hưu một thời gian tại Australia. Nghỉ hưu ở nước ngoài là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhiều người đã đến với Australia đến tận hưởng khí hậu dễ chịu và ánh nắng ấm áp, hoặc đoàn viên với thân hữu tại đất nước này.

Để đủ điều kiện lấy visa này, bạn không thể là người lần đầu tiên xin visa trừ phi bạn có vợ/chồng là người đang có sẵn Visa Nghỉ hưu, hoặc bạn chưa từng có visa chính thức nào khác kể từ lần nhập cảnh Australia gần nhất. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu trên, bạn có thể chuyển hướng sang Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư 405.

Những người có thị thực hưu trí cũ (tiểu loại 410) và người phối ngẫu của họ đã được cấp một thị thực hiện hữu khác bao gồm thị thực cho du khách và Tài liệu du lịch điện tử (Electronic Travel Authorities) không đủ điều kiện xin thị thực này.

Từ 1/7/2009, những người có thị thực nghỉ hưu có thể xin thị thực có hiệu lực trong 10 năm và không hạn chế về số giờ làm việc.

Visa Nghỉ hưu dành cho những người muốn nghỉ hưu một thời gian tại Australia

Visa Nghỉ hưu dành cho những người muốn nghỉ hưu một thời gian tại Australia

Luật mới bắt đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2018 giờ đây sẽ cung cấp một lộ trình để thường trú cho visa 405 và visa 410.

Trước đây, không có đường dẫn đến thường trú cho tiểu nhóm visa 405 và visa 410. Để ở lại Úc, họ sẽ phải nộp đơn xin visa tạm thời này sau mỗi 4 đến 5 năm và đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan trong mỗi đơn; điều này bao gồm yêu cầu cung cấp bằng chứng hỗ trợ cập nhật, thanh toán một bộ lệ phí xin thị thực mới và cho visa 405, tái đầu tư số tiền đáng kể vào trái phiếu chính phủ.

Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư là gì?

Khi đến tuổi hưu trí, có thể bạn sẽ mong muốn đầu tư quỹ lương hưu của mình để duy trì và tận hưởng mức sống tốt hơn.

Nếu bạn quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp hay quỹ tài sản nào đó ở Australia trong thời gian ở tại quốc gia này, Sở Nhập tịch và Di trú Australia có thể cấp cho bạn một visa ngắn hạn gọi là Visa Nghỉ hưu dành cho Nhà đầu tư

Đây là một loại visa rất phổ biến bởi nó cho phép bạn ở lại Australia để giám sát và quản lý hoạt động đầu tư trong thời gian tối đa là bốn năm.

Để đủ điều kiện xin Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư, bạn phải từ 55 tuổi trở lên, không có người thân phụ thuộc nào khác ngoài vợ/chồng/bạn đời, đạt yêu cầu về mức thu nhập và có khả năng đầu tư tài chính dài hạn ở Australia.

Trong thời gian ở tại Asutralia theo diện visa này, bạn được phép làm việc tối đa là 40 giờ mỗi nửa tháng và nhập cảnh/ ở lại Australia cùng vợ/chồng/bạn đời tối đa là bốn năm kể từ ngày được cấp visa.

Để đủ điều kiện xin Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư, bạn phải từ 55 tuổi trở

Để đủ điều kiện xin Visa Nghỉ hưu cho Nhà đầu tư, bạn phải từ 55 tuổi trở

Làm sao để định cư tại Úc với visa 405 và 410?

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2018, người sở hữu visa 405 và 410 sẽ có cơ hội nộp đơn xin thường trú tại Úc thông qua visa 143 hoặc 103. Hơn nữa, sẽ không có yêu cầu tài trợ hoặc đáp ứng bài kiểm tra Cân bằng gia đình.

Khi làm điều này, người nộp đơn cũng sẽ có quyền truy cập vào một Visa Bridging mà sẽ cho phép họ ở lại Úc trong khi thị thực Cha mẹ đang được xử lý. Điều quan trọng cần nhớ là bảo hiểm y tế tư phải được duy trì trong thời gian xử lý.

Đối với người nắm giữ visa 405 và 410 đã bị từ chối visa phụ huynh, Bộ Nội vụ đã bổ sung một điều khoản ‘an toàn mạng’ cho phép họ nộp visa 405 và 410 mới để giúp họ ở lại Châu Úc.

Lệ phí đăng ký visa lần thứ hai đối với thị thực Cha mẹ vẫn còn phải trả, điều này sẽ xác định loại đơn xin thị thực Cha mẹ (subclass 103 hoặc subclass 143) được nộp.

Người sở hữu visa 405 và 410 sẽ có cơ hội nộp đơn xin thường trú tại Úc thông qua visa 143 hoặc 103

Người sở hữu visa 405 và 410 sẽ có cơ hội nộp đơn xin thường trú tại Úc thông qua visa 143 hoặc 103

Lựa chọn mới này có thể không dành cho tất cả những người nắm giữ visa 405 và 410. Người nộp đơn xin thị thực cha mẹ cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe yêu cầu họ phải được đánh giá bởi Cán bộ y tế của Khối thịnh vượng chung vì không có điều kiện y tế dẫn đến chi phí đáng kể cho cộng đồng Úc hoặc làm tổn hại đến việc tiếp cận công dân Úc hoặc thường trú nhân đến một dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cộng đồng. Yêu cầu này không liên quan đến việc người nộp đơn có ý định sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ cộng đồng của Úc hay không.

Khánh Ngọc (SSDH)

Share.

Leave A Reply