Sqore đổi tên thành House of Education

0

Sẵn sàng du học – Nền tảng sắp xếp sinh viên quốc tế Sqore có trụ sở tại Thụy Điển tuyên bố sẽ đổi thương hiệu của mình thành House of Education để củng cố thêm vị thế của mình trong ngành công nghiệp giáo dục.

education

House of Education

Việc xây dựng thương hiệu mới xuất hiện khi công ty tìm cách làm nổi bật cam kết của mình đối với ngành giáo dục và do đó phục vụ tốt hơn cho khách hàng và người dùng tiến lên phía trước.

House of Education là tên công ty hợp pháp và được sử dụng trong mọi liên hệ với các nhà cung cấp giáo dục. “My Study Fit” được hiển thị nổi bật bên trong các sản phẩm tư vấn cho sinh viên của chúng tôi. Thương hiệu này cũng sẽ được sử dụng trong suốt các hoạt động tiếp thị của công ty cho hai sản phẩm chính.

Ngoài công cụ ProgMatchr, công ty đã ra mắt một sản phẩm bổ sung – công cụ ProgFindr nhằm mục đích giúp sinh viên đánh giá một số chương trình.

Công ty cho biết đây là một sự phát triển tự nhiên từ khái niệm cốt lõi của nó là giải quyết các thông số quan tâm của Soft softer ở những sinh viên chọn chương trình học tập của họ.

My Study Fit

Thông qua một loạt các câu hỏi, ProgFindr đánh giá mối quan tâm cụ thể của một sinh viên, do đó gợi ý một chương trình học tập có vẻ phù hợp nhất trong một lĩnh vực.

Thêm vào danh mục của mình cùng với ProgMatchr, cả hai công cụ sẽ được đổi thành thương hiệu mới là 'My Study Fit'.

ProgMatchr – phù hợp với sinh viên đối với một chương trình cụ thể, ví dụ, đây có phải là Thạc sĩ Khoa học dữ liệu tại Đại học X cho bạn không? Giải thích về Carlström.

ProgFindr – giới thiệu một chương trình từ một bộ chương trình, ví dụ, Thạc sĩ Kinh doanh nào tại Đại học X là dành cho bạn?

Cả hai sản phẩm đều đặt câu hỏi cho sinh viên tương lai để xây dựng hồ sơ người dùng được sử dụng để so sánh sự phù hợp về sở thích, tham vọng nghề nghiệp và nền tảng giáo dục với nội dung khóa học và các yêu cầu đủ điều kiện.

Do đó, người dùng của chúng tôi có thể đưa ra các lựa chọn phương pháp giáo dục an toàn hơn, sáng suốt hơn và khách hàng của chúng tôi nắm bắt dữ liệu lãnh đạo toàn diện của sinh viên để cho phép các hoạt động nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng tiếp theo.

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply