Template “mì ăn liền” cứu tinh cho phần thi PTE writing của bạn

0

SSDH- Thật khó để có thể viết một bài luận hay trong thời gian giới hạn. Vì vậy, việc xây dựng cho mình một template trước có thể sẽ hữu ích, giúp bạn tiết kiệm thời gian và không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cấu trúc trong kỳ thi.

Template-mì-ăn-liền-cứu-tinh-cho-phần-thi-PTE-writing-của-bạn

Dưới đây là một mẫu bài luận gồm 4 đoạn với một số từ ngữ hay mà bạn có thể áp dụng cho hầu hết mọi chủ đề. Mẫu này sẽ phù hợp nhất cho các bài luận hỏi ý kiến của bạn về một chủ đề và cho các bài luận yêu cầu bạn lựa chọn giữa hai quan điểm.

Để bạn dễ hiểu hơn, SSDH team đã lấy một ví dụ đơn giản cho đề bài “Television Good or Bad” và điền vào mẫu để cho bạn thấy cách bạn có thể sử dụng nó.

Essay Template:

(Introduction) These days, there is an ongoing debate between people about ______________. While it is possible to claim that______________, my view is that the disadvantages outweigh the advantages. In this essay, I shall explain my point of view by analyzing both sides of the argument.

(2nd Paragraph)There are several reasons why _____________________. One of them is that ___________________________. It can also be argued that ___________________. It should also be taken into account that___________________________________.

(3rd Paragraph)Those who argue for __________ have a different view and say that it can actually be a good thing. Firstly, it is claimed that ___________________________________. Then, there are concerns about ______________________________.

(Conclusion) While there are strong arguments on both sides of the case, my personal opinion is that ______________________. I would strongly recommend that __________________________________.

Filled Example:

These days, there is an ongoing debate between people about _(television and if it should be viewed as having a positive or negative impact on society.)_____________. While it is possible to claim that___(television provides a source of entertainment to people)___________, my view is that the disadvantages outweigh the advantages. In this essay, I shall explain my point of view by analyzing both sides of the argument.

There are several reasons why ________(Television is considered to be disadvantageous to society)______________. One of them is that _________(viewing of television can be a source of distraction in our lives, turning away our focus from the more important things in life. )__________________. It can also be argued that _____(we tend to waste hours in front of the television instead of working on our goals and ambitions is life)______________. It should also be taken into account that____________(children at a young age spending too much time in front of the television, are missing out on opportunities for all-around development)_______________________.

Those who argue for _____(Television)_____ have a different view and say that it can actually be a good thing. Firstly, it is claimed that ______(Television can be a good source of information to learn new things if used correctly)_____________________________. Then, there are concerns about __________(people not viewing television to be unaware of current events and latest new around the world)____________________.

While there are strong arguments on both sides of the case, my personal opinion is that _______(Television usage is best avoided or minimized as we should focus on other productive tasks instead)_______________. I would strongly recommend that _____________(people view how much time they currently spend on watching Television and see how this time can be put to better use)_____________________.

Bạn hãy nhớ rằng không có đáp án chính xác cho phần nội dung khi bạn viết một bài luận. Vì vậy, hãy tự do sử dụng template và cố gắng thêm vào bày tỏ suy nghĩ và ý kiến cá nhân của bạn để bài luận hoàn chỉnh hơn nhé.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply