Thời gian chờ là gì? Tại sao có thời gian chờ đối với bảo hiểm OSHC, OVHC

0

SSDH – Bất kì khi nào bạn mua bảo hiểm bạn luôn thấy có điều khoản về Thời gian chờ (Waiting periods)? Vậy Thời gian chờ là gì? Nó được áp dụng như thế nào trong bảo hiểm? Hãy nghiên cứu cùng SSDH nhé.

Thời gian chờ (Waiting periods) là khoảng thời gian mà bạn phải chờ sau khi mua bảo hiểm OSHC, OVHC và trước được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí về dịch vụ y tế và điều trị cho bạn. Bạn không thể nhận được bảo hiểm chi trả cũng như xin bồi hoàn các chi phí chữa bệnh. Trong thời gian chờ, nếu bạn bị ốm và cần khám chữa bệnh, bạn phải tự trả các chi phí đó.

Thường là Thời gian chờ áp dụng đối với bệnh có sẵn. Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả cho bạn các chi phí khám chữa bệnh đối với những bệnh đã có sẵn. Bạn sẽ phải chịu thời gian chờ đối với bệnh/điều kiện có sẵn theo quy định. Sau khi hết thời gian chờ bạn sẽ được chi trả các chi phí liên quan đến bệnh/điều kiện có sẵn.

Tùy thuộc vào các loại bệnh và quá trình điều trị bệnh, bảo hiểm sẽ áp dụng thời gian chờ khác nhau. Hãy cẩn thận xem xét hợp đồng bảo hiểm và nắm được thời gian chờ bảo hiểm quy định về thời gian chờ khác nhau.

Tại sao có quy định về Thời gian chờ (Waiting periods)?

Điều khoản này được áp dụng trong bảo hiểm nhằm bảo vệ người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Điều đó có nghĩa là người mua bảo hiểm không thể được chi trả một khoản tiền lớn ngay sau khi họ mua bảo hiểm với mức giá nhỏ rồi hủy hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi nhận được số tiền. Khi Thời gian chờ được áp dụng, người mua bảo hiểm sẽ cân nhắc kĩ hơn gói bảo hiểm họ mua, cân đối thời gian mua cũng như chi phí bỏ ra mua gói bảo hiểm phù hợp.

Khi nào thời gian chờ được tính?

Thời gian chờ được tính từ ngày người mua bảo hiểm đến Úc hoặc ngày visa Úc được cấp hoặc từ ngày bắt đầu bảo hiểm (chỉ áp dụng với OVHC) tùy điều điều kiện nào đến trước.

Thời gian chờ yêu cầu bạn chờ trong bao lâu?

  • 2 tháng chờ đối với các điều kiện bệnh tâm thần (chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần, trong đó gồm các bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác…)
  • 12 tháng đối với tất cả các dịch vụ liên quan đến thai sản
  • 12 tháng đối với mọi bệnh đã có từ trước trước khi bạn mua bảo hiểm

Khi bạn chuyển đổi bảo hiểm từ công ty bảo hiểm này sang công ty bảo hiểm khác, bạn có phải chịu lại Thời gian chờ không?

Nếu bạn chuyển đổi gói bảo hiểm có quyền lợi như nhau và duy trì hiệu lực hợp đồng liên tục không bị gián đoạn thời gian nào, hợp đồng bảo hiểm mới không bị áp dụng thời gian chờ.

Nếu bạn chọn chuyển sang gói bảo hiểm có quyền lợi cao hơn, bạn có thể phải chịu thời gian chờ và gói bảo hiểm mới sẽ căn cứ theo thời gian bạn đã sử dụng ở bảo hiểm cũ.

Lưu ý: Một số công ty bảo hiểm sẽ cho phép một khoảng thời gian nhỏ từ khi kết thúc hợp đồng cũ đến khi bắt đầu hợp đồng mới, nhưng quy định này này khác nhau. Bạn nên kiểm tra điều này với công ty bảo hiểm mới của bạn.

Liên lạc với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại  Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply