Học bổng nghiên cứu Đại học Melbourne, Úc, 2018

0 1148 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Melbourne mở đơn học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

ssdh-melbourne-bussiness

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Tất cả ngành học có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng tùy vào từng cá nhân, có thể bao gồm: chi phí sinh hoạt, chi phí làm luận án, chi phí dưỡng bệnh,…

Số lượng học bổng: Khoảng 300.

Học bổng có thể được nhận ở Úc.

Yêu cầu: Để đủ điều kiện nộp đơn cho học bổng, ứng viên phải nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ: Mở liên tục.

Phương thức nộp hồ sơ: Khi ứng viên nộp đơn vào chương trình sau đại học của trường, ứng viên sẽ tự động được xem xét học bổng.

Xem thêm thông tin: Thông tin chi tiết xem tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply