5 Khóa học MOOC miễn phí dành cho giáo viên từ 3/2 đến 28/3 năm 2022

0

SSDH – Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đang triển khai 5 khóa học MOOC miễn phí dành cho giáo viên. Bạn muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong học tập và giảng dạy, hãy tìm hiểu và tham gia khóa học hoàn toàn miễn phí nhé.

?Tiếng Anh cho Kinh doanh và Doanh nghiệp
?Tiếng Anh cho Khoa học, Công nghệ và Toán học (STEM)
?Tiếng Anh Báo chí
?Tiếng Anh để Phát triển Nghề nghiệp
?Tiếng Anh Phổ cập Truyền thông
Các khóa học MOOC này được thiết kế để nâng cao trình độ tiếng Anh của người tham gia và phát triển các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp… Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành hoặc những người muốn nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng ngôn ngữ cũng có thể học. Mỗi khóa học mất khoảng 10-15 giờ để hoàn thành, tùy người học sắp xếp thời gian. Tìm hiểu thêm về từng khóa học và đăng ký học tại đây: https://www.openenglishprograms.org/MOOC
khoa học mien phi dai su quan my
Teachers, five MOOCs are now open for free!
?English for Business and Entrepreneurship
?English for Science, Technology, and Mathematics (STEM)
?English for Journalism
?English for Career Development
?English for Media Literacy
These MOOCs are designed to improve participants’ English language proficiency and develop personal and professional skills…ELT educators who teach ESP courses or who want to enhance their own content-area knowledge and language skills can also benefit. Each self-paced course takes ~10-15 hours to complete.
Discover more about each course and enroll here: https://www.openenglishprograms.org/MOOC
Feel free to share this information with interested learners!
SSDH (theo U.S. Embassy in Hanoi)
Share.

Leave A Reply