Bạn biết gì về bảo hiểm bridging visa?

0

SSDH-Nếu đang ở Úc trong khi đơn xin thị thực chính thức của bạn đang được xử lý, bạn sẽ cần đến Bidging visa. Và trong thời gian này bạn sẽ cần đến bảo hiểm Bridging visa.

Bridging visa là gì?

Bridging visa (visa bắc cầu) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc trong khi chờ đợi visa chính thức mà bạn đang nộp. Trong đa số các trường hợp, bridging visa sẽ bắt đầu có hiệu lực khi visa hiện tại của bạn hết hiệu lực.

Bạn có đủ điều kiện để được bridging visa A, B hoặc C không?

Bạn có thể nhận được bridging visa A (phân lớp 010) nếu:

 • Đã nộp hồ sơ xin visa mới
 • Đang ở Úc
 • Vẫn đang giữ 1 loại visa còn hiệu lực

Bạn có thể có được bridging visa B (phân lớp 020) nếu:

 • Đã nộp hồ sơ xin visa mới
 • Đang ở Úc
 • Đang giữ BVA/ BVB
 • Có lí do chính đáng để rời khỏi/quay về Úc khi hồ sơ xin visa mới đang được xét duyệt

Bạn có thể nhận được bridging visa C (phân lớp 030) nếu:

 • Bạn không có Bridging visa E hoặc substantive visa
 • Đã nộp hồ sơ xin visa mới
 • Đang ở Úc
 • Vẫn đang giữ 1 loại visa còn hiệu lực
 • Bảo hiểm nào sẽ chi trả trong thời gian chờ chuyển đổi visa tại Úc?

Khi visa chính của bạn hết hạn và bạn đang nộp hồ sơ xin một loại visa khác, Bộ Di trú sẽ cấp cho bạn một loại bridging visa (visa bắc cầu) để bạn có thể tiếp tục ở lại Úc và chờ đợi kết quả visa của mình. Trong thời gian này, bạn cần biết sử dụng bảo hiểm nào là phù hợp. Bảng phân loại dưới đây sẽ nêu rõ các tình huống chuyển đổi visa cụ thể và chi trả tương ứng của OSHC và OVHC:

 • Visa 485 >> Bridging visa >> Visa 500:
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 485 còn hiệu lực >> vẫn được chi trả theo OVHC trong thời gian mang Bridging visa.
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 485 không còn hiệu lực >> cần phải mua bảo hiểm cho gói Bridging visa
  Bảo hiểm OSHC dành cho visa 500 chưa có hiệu lực chi trả trong thời gian bắc cầu này.
 • Visa 600 >> Bridging visa >> Visa 500
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 600 chưa hết hạn >> OVHC vẫn chi trả cho bạn khi giữ Bridging visa
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 600 hết hạn trước khi nhận visa 500 >> cần phải mua bảo hiểm cho gói Bridging visa
 • Visa 600 >> Bridging visa >> Visa 485
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 600 chưa hết hạn >> OVHC vẫn chi trả cho bạn khi giữ Bridging visa
  • Nếu bảo hiểm OVHC dành cho visa 600 hết hạn >> bảo hiểm cho visa 485 vẫn chi trả cho bạn khi giữ Bridging visa
 • Visa 500 >> Bridging visa >> Visa 600
  • Nếu Bảo hiểm OSHC dành cho visa 500 và visa 500 chưa hết hạn >> OSHC vẫn chi trả cho bạn khi giữ Bridging visa
 • Visa 500 >> Bridging visa >> Visa 485
  • Nếu visa 500 hết hạn, bảo hiểm OSHC sẽ hết hiệu lực chi trả và bảo hiểm OVHC dành cho visa 485 sẽ chi trả cho bạn khi giữ Bridging visa.
 • Visa 500 >> Bridging visa >> Visa 500
  Bảo hiểm OSHC 500 mới sẽ vẫn chi trả cho bạn khi bạn đang giữ Bridging visa nhưng với điều kiện bạn phải mua nối tiếp thời gian OSHC cũ đã hết hạn.

Bạn cần lưu ý nếu trước đó các bạn đã có bảo hiểm và chuyển sang bảo hiểm mới thì cần liên hệ công ty bảo hiểm cũ lấy Clearance Certificate để nộp cho bảo hiểm mới để tiếp tục thời gian chờ cho các bệnh có sẵn hoặc thai sản nếu có.

Liên hệ với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply