Bảo hiểm OSHC có chi trả cho bệnh có sẵn hay không?

0

SSDH – Bảo hiểm OSHC có chi trả cho những bệnh có sẵn hay không? Hãy cùng SSDH tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Bệnh có sẵn là gì?

Bệnh có sẵn được định nghĩa là bất kỳ tình trạng ốm đau, bệnh tật, các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh tật, ốm đau tồn tại trong khoảng thời gian 6 tháng trước ngày kích hoạt bảo hiểm. Thời gian chờ đối với bệnh có sẵn được áp dụng cho các thành viên mới và các thành viên nâng cấp gói bảo hiểm.

Bảo hiểm OSHC chi trả như thế nào đối với bệnh có sẵn?

Tất cả các chương trình bảo hiểm phải chi trả cho việc điều trị các bệnh có sẵn

Các hãng bảo hiểm không thể từ chối bạn, tính thêm tiền cho bạn hoặc từ chối thanh toán cho các quyền lợi sức khỏe thiết yếu đối với bất kỳ tình trạng nào bạn mắc phải trước khi bảo hiểm của bạn bắt đầu.

Khi bạn đã mua bảo hiểm, hãng không thể từ chối chi trả cho bạn hoặc tăng giá dựa trên sức khỏe của bạn.

Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Tư nhân 2007, một công ty bảo hiểm y tế có thể áp dụng thời gian chờ đợi 12 tháng đối với các khoản trợ cấp cho việc điều trị tại bệnh viện đối với các bệnh có từ trước.

Khi một thành viên đã sử dụng bảo hiểm OSHC trong thời gian liên tục 12 tháng, thời gian chờ không còn áp dụng và thành viên được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chính sách của họ.

Các trường hợp ngoại lệ có thời gian chờ ít hơn là chăm sóc tâm thần, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ. Các dịch vụ này có thời gian chờ hai tháng, ngay cả khi đã có từ trước.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được miễn trừ thời gian chờ đợi hai tháng nếu nâng cấp các phúc lợi tâm thần.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply