Các từ ghép từ well trong tiếng anh.

0

SSDH – Từ well trong tiếng anh là một từ hết sức thông dụng, bạn đã từng dùng từ này ghép với các từ khác chưa? Hãy tham khảo các từ ghép từ well dưới đây nhé.

‘Well’ trong trạng từ và tính từ nó có nghĩa là tốt, hay hoặc giỏi một việc gì đó. ‘Well’ cũng có thể ghép được với những từ khác cho ra những tính từ ghép đó cả nhà. Cả nhà cùng xem đó là những tính từ ghép như thế nào nhé:
Well + built = well-built: có dáng người to khoẻ, đô con
Well + dressed = well-dressed: mặc đẹp
Well + educated = well-educated: được giáo dục tốt
Well + known = well-known: nổi tiếng.
SSDH (nguồn: easy english)
Share.

Leave A Reply