Cách mua bảo hiểm OSHC đúng để xin visa du hoc Úc?

0

SSDH – OSHC là bảo hiểm y tế sinh viên Úc được thiết kế để giúp du học sinh trang trải các chi phí điều trị y tế và bệnh viện khi sống và học tập tại nước Úc. Ngày kết thúc visa sinh viên được tính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (DHA) và thời gian OSHC cũng sẽ kéo dài giống như hạn của visa.

Vậy thời gian mua bảo hiểm OSHC được tính thế nào?

Khi tính mua bảo hiểm OSHC bạn sẽ căn cứ trên thời gian khóa học. Thời gian bảo hiểm sẽ dài hơn thời gian khóa học tương đương với thời gian visa nhằm đảm bảo các phúc lợi cho sinh viên quốc tế được chăm sóc sức khỏe khi sống và học tập tại Úc.

Ngày bắt đầu OSHC được tính như thế nào?

Thời gian OSHC cũng sẽ kéo dài giống như hạn của visa và ngày có hiệu lực bảo hiểm phải có hiệu lực từ ngày bạn đặt chân đến nước Úc. Vì vậy để đảm bảo mua đúng và đủ bảo hiểm bạn nên mua OSHC từ ngày xin visa, thời gian bắt đầu sớm hơn khóa học 07 ngày và kết thúc như ngày visa nói trên.

Ngày kết thúc của Bảo hiểm tính như thế nào?

Dưới đây là cách tính OSHC từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc căn cứ theo ngày khóa học :

​Thời gian khóa học Thời gian của visa và OSHC
​Khóa học trên 10 tháng và ngày kết thúc khóa học vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm

 

Ví dụ: 08.01.2022 – 05.11.2026

Thời gian visa sẽ được cấp đến ngày 15.3 của năm tiếp theo. Ngày kết thúc OSHC cũng trùng với thời gian này

Thời gian OSHC: 01.01.2022 – 15.03.2026

​Khóa học trên 10 tháng và ngày kết thúc khóa học vào tháng 1 đến tháng 10 hàng năm

 

Ví dụ: 08.01.2022 – 05.10.2026

​Thời gian visa sẽ được cấp dài hơn ngày kết thúc khóa học 02 tháng. Ngày kết thúc OSHC cũng trùng với thời gian này

Thời gian OSHC: 01.01.2022 – 05.12.2022

​Khóa học ít hơn 10 tháng

 

 

Ví dụ : 08.01.2022 – 31.10.2022

​Thời gian visa sẽ được cấp dài hơn ngày kết thúc khóa học 01 tháng. Ngày kết thúc OSHC cũng trùng với thời gian này

Thời gian OSHC: 01.01.2022 – 30.11.2022

Lưu ý: Visa sinh viên dành cho du học sinh Úc thường không được cấp thời gian dài quá 5 năm.

Chú ý: Trường hợp bạn có visa và bay trước khi bảo hiểm có hiệu lực, hãy liên lạc với Annalink để điều chỉnh lại ngày hiệu lực bảo hiểm. Mọi thắc mắc về OSHC, vui lòng liên lạc với Annalink và các đối tác du học của chúng tôi để được tư vấn. Vui lòng tham khảo giá tại đây 

 

SSDH Team

Share.

Leave A Reply