Canada thông báo quy định về phí nhập cư mới năm 2022

0

SSDH –  Phí đăng ký thường trú nhân ở Canada thường rẻ hơn so với các nước có cùng hệ thống nhập cư (Úc, New Zealand, Anh và Mỹ). Tuy nhiên, từ ngày 30/4, Canada sẽ tăng lệ phí đối với tất cả đơn đăng ký thẻ thường trú nhân.

Trong năm 2020, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) đã tăng mức phí đăng ký thường trú nhân lần đầu tiên do tình trạng lạm phát năm 2002. Cũng trong trong này, IRCC thông báo sẽ tăng lệ phí 2 năm một lần tùy theo tỉ lệ lạm phát.

[Tham khảo: Canada: Hai giấy tờ phải cập nhật ngay khi có PR]

Tính đến ngày 30/4/2022, mức phí đăng ký thường trú nhân sẽ thay đổi như sau:

Chương trình Ứng viên Mức phí hiện tại Mức phí từ ngày 30/4/2022
Right of Permanent Residence Fee Người được bảo lãnh và vợ/chồng của người được bảo lãnh $500 $515
Federal High Skilled, Provincial Nominee Program and Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most Economic Pilots (Rural, Agri-Food) Người được bảo lãnh $825 $850
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $825 $850
  Con cái của người được bảo lãnh $225 $230
Live-in Caregiver Program and Caregivers Pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) Người được bảo lãnh $550 $570
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $550 $570
  Con cái của người được bảo lãnh $150 $155
Business (Federal and Quebec) Người được bảo lãnh $1,575 $1,625
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $825 $850
  Con cái của người được bảo lãnh $225 $230
Family Reunification (Spouses, Partners and Children; Parents and Grandparents; and other relatives) Phí bảo trợ $75 $75
  Người được bảo lãnh và bảo trợ $475 $490
  Con cái được bảo trợ $75 $75
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $550 $570
  Con cái của người được bảo lãnh $150 $155
Protected Persons Người được bảo lãnh $550 $570
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $550 $570
  Con cái của người được bảo lãnh $150 $155
Humanitarian and Compassionate / Public Policy Người được bảo lãnh $550 $570
  Vợ/Chồng của người được bảo lãnh $550 $570
  Con cái của người được bảo lãnh $150 $155
Permit Holders Người được bảo lãnh $325 $335

 

[Tham khảo: Các loại giấy tờ cần thiết bay Canada mùa dịch]

Ngoài khoản phí đăng ký như trên, bạn còn có thể phải trả thêm $500 (tăng lên thành $515 từ ngày 30/4) phí Right of Permanent Residence Fee (RPRF) ngay khi đăng ký hoặc sau khi được cấp chứng nhận. Khoản phí này chỉ được phép trả sau đối với đối tượng đã được cấp chứng nhận thường trú nhân và sẽ được hoàn trả nếu đơn bị loại bỏ. Tuy nhiên, phí này phải được trả theo trình tự để tình trạng thường trú nhân có hiệu lực.

Phí Right of Permanent Residence Fee không áp dụng cho những đơn/đối tượng sau:

  • Con cái của người được bảo lãnh hoặc bảo trợ
  • Đơn bảo lãnh con nuôi
  • Đơn bảo lãnh anh/chị/em/cháu mồ côi
  • Người được bảo vệ, bao gồm cả những ứng viên đủ điều kiện dựa trên cơ sở nhân đạo và những người tị nạn theo quy ước

Ngoài ra, phí đăng ký cấp thẻ thường trú nhân, giấy tờ đi lại thường trú nhân và thay đổi thường trú sẽ không thay đổi.

[Tham khảo: Canada: Quá tải với gần 1.8 triệu đơn nhập cư bị tồn đọng]

Các khoản tăng phí này nhằm đảm bảo vị thế cạnh tranh của Canada so với các nước tiếp nhận dân nhập cư khác. Thực tế, phí đăng ký thường trú nhân ở Canada thường rẻ hơn so với các nước có cùng hệ thống nhập cư như Úc, New Zealand, UK và US.

Khoản phí này có thể sẽ tăng sau 2 năm do chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng gần $5. Mức tăng phí tiếp theo trên phạm vi cả nước dự kiến sẽ được thông báo vào năm 2024.

Người dịch: Thu Huyền (SSDH)

Share.

Leave A Reply