Chứng chỉ tiếng Anh PTE được chấp thuận cho đơn xin định cư Canada

0

SSDH – Tin vui dành cho các bạn đang có mong muốn định cư tại Canada. IRCC đã thông báo rằng bài kiểm tra tiếng Anh Pearson (PTE) sẽ cùng với IELTS và CELPIP trở thành một trong ba chứng chỉ tiếng Anh mà các ứng viên thuộc diện kinh tế được phép sử dụng cho đơn xin nhập cư Canada, bắt đầu từ cuối năm 2023.

Xem thêm:

PTE Essential là một chương trình được thiết kế dành riêng nhằm đáp ứng các yêu cầu về trình độ ngôn
ngữ của IRCC đối với những người xin nhập cư Canada. Sự chấp thuận của PTE Essential có nghĩa là
hiện tại có tất cả năm bài kiểm tra ngôn ngữ dành cho các ứng viên nhập cư diện kinh tế, bao gồm ba bài
kiểm tra tiếng Anh nói trên và hai bài kiểm tra tiếng Pháp là TEF Canada và TCF Canada do IRCC chỉ
định.

IRCC yêu cầu các đối tượng thuộc diện này phải hoàn thành bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ để chứng
minh khả năng gây dựng kinh tế của họ tại đất nước. Nghiên cứu của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy
trình độ thông thạo tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp là một yếu tố dự báo chắc chắn về hội nhập kinh tế tại
quốc gia này. Tuy nhiên, IRCC không chỉ định thời điểm cụ thể áp dụng thay đổi trên, nhưng kế hoạch dự
kiến vào khoảng cuối năm 2023 đã được thông báo trên trang web chính thức.

Canada cung cấp hơn 100 lộ trình khác nhau cho người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế. Theo Kế hoạch
Cấp độ Nhập cư 2023-2025, các con đường tuyển sinh hàng đầu là Chương trình Provincial Nominee
(PNP) và Express Entry. Những người nộp đơn theo các lộ trình kinh tế khác như các chương trình thí
điểm của IRCC, Chương trình Atlantic Immigration và các chương trình công nhân lành nghề của Quebec
cũng phải hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ do IRCC chỉ định. Ngoài ra, các ứng viên bắt buộc phải đạt
được điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu cho các lộ trình nhất định. Ví dụ, theo Chương trình
Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP) yêu cầu điểm số CLB thấp nhất là 7 đối với bốn kỹ năng (viết,
đọc, nghe và nói), các chương trình nhất định khác có CLB được chấp nhận là 4. Ngoài ra, điểm CLB cao
cũng là một lợi thế đối với ứng viên, đặc biệt đối với lộ trình qua Express Entry.

Vào năm 2022, CIC News đã nhận được một bản ghi nhớ nội bộ của IRCC xác nhận rằng bộ đã phê duyệt
một bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho mục đích nhập cư Canada. Bản ghi nhớ cũng phác thảo những cải
cách kiểm tra ngôn ngữ mà bộ đang nghiên cứu.

Người dịch: Bao Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply