Học bổng học phí RTP tại Đại học Griffith, Úc, 2017

0

Sẵn sàng du học – Đại học Griffith là trường đại học nghiên cứu công lập nằm tại Đông Nam Queensland, trên bờ biển phía đông nước Úc. Hiện trường đang đưa ra học bổng học phí RTP Internation Fee Offset Scholarships, chi trả toàn bộ học phí chương trình HDR cho sinh viên quốc tế nhận được học bổng.

Griffith-College-Dublin.png

Đại học Griffith – Nguồn Internet

Bậc học: Chương trình cao học (Nghiên cứu)

Ngành học: Mọi ngành học được đào tạo bởi đơn vị cấp học bổng.

Giá trị học bổng:

  • Bù trừ học phí: Loại bỏ trách nhiệm người nhận giải thưởng về chi phí học phí chương trình học cho nhiệm kỳ giải thưởng
  • Bảo hiểm y tế cho du học sinh: Học bổng bao gồm chi phí chính sách bảo hiểm ý tế du học sinh tiêu chuẩn, chi trả cho ứng viên và người được bảo hộ (nếu có) trong vòng 42 tháng

Số lượng học bổng: Không xác định.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

  • Ứng viên không được là sinh viên trong nước, cũng như được xác định là sinh viên mang quốc tịch Úc; hoặc là thường trú nhân tại Úc hoặc đang giữ Australian Permanent Humanitarian visa; hoặc công dân New Zealand; và
  • Sắp bắt đầu hoặc đã ghi danh vào chương trình HDR (mà RTP có hỗ trợ) tại đại học Griffth
  • Học bổng học phí RTP sẽ không được trao cho ứng viên nhận được giải thưởng tương đương hoặc học bổng từ Chính phủ Thịnh vượng chung (Commonwealth Government) được thiết kế để bù đắp học phí chương trình HDR.

Yêu cầu nhập học:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có văn bằng trước đó.
  • Yêu cầu Anh ngữ: Ứng viên mà tiếng anh không phải là ngôn ngữ chính cần cung cấp bằng chứng về sự thông thạo tiếng anh ở trình độ cao hơn được yêu cầu bởi trường.

Hạn chót nộp hồ sơ: Hạn chót ứng tuyển là ngày 3 tháng 10 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng tuyển trực tuyến.

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply