Học bổng Qũy Lorch của Đại học Cranfield, Anh, 2017

0

SSDH – Qũy học bổng Lorch sẽ trao các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Cranfield. Học bổng dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên nước.

Đại học Cranfield là trường Đại học công lập chuyên về đào tạo Cao học và nghiên cứu khoa học ở Anh quốc trong các lĩnh vực khoa học, cơ khí, công nghệ và quản lý.

Sinh viên quốc tế muốn theo học tại trường cần phải chứng minh được trình độ tiếng Anh thông qua điểm thi các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa.

cranfield-1024x640

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Cranfield, Anh quốc

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Kỹ thuật Nước và Nước thải, Quản lý Nước Môi trường và Nước sạch và Vệ sinh Cộng đồng (Water and Wastewater Engineering, Environmental Water Management and Community Water and Sanitation).

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong 1 năm học.

Giá trị học bổng: Lên đến £5,000.

Yêu cầu:

Ứng viên phải có tối thiểu là bằng Cử nhân Danh Dự Hạng Hai Loại Ưu (hoặc tương đương) thuộc chuyên ngành Cơ khí hoặc Khoa học tự nhiên hoặc các chuyên ngành khác có liên quan, đồng thời đã được nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tạo Thạc sĩ một năm chuyên ngành Cơ khí tài nguyên nước và Xử lý nước thải, Vệ sinh nước và Vệ sinh Cộng đồng, Công nghệ tài nguyên nước và Xử lý nước thải.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2017

Phương thức nộp hồ sơ: Để đăng ký học bổng ứng viên cần làm đơn đăng ký nhập học trực tuyến vào trường Đại học Cranfield. Trong quá trình điền đơn, ứng viên hãy lưu ý viết vào phần “funding” là muốn được đăng ký nhận học bổng của trường.

Xem thêm thông tin: Trang học bổng

Theo: Scholarshipplanet

Share.

Leave A Reply