Học bổng thạc sĩ tại đại học Maastricht- Hà Lan năm 2024

0

SSDH- Đại học Maastricht (UM) là một trường đại học công lập ở Hà Lan. Học bổng của họ dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU/EEA. Học bổng Đại học Maastricht 2024 được mở cho các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ. Học bổng được tài trợ đầy đủ và tất cả các chi phí sẽ được chi trả. Có hơn 56% sinh viên nước ngoài theo học tại Đại học Maastricht.

 • NƯỚC CHỦ NHÀ: Hà Lan
 • ĐẠI HỌC: Maastricht (UM)
 • CẤP ĐỘ: Thạc sĩ
 •  HẠN CHÓT: ngày 1 tháng 5 năm 2024
 • TÊN HỌC BỔNG: Học bổng thành tích học tập UM
 • YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

– Bạn có quốc tịch của một quốc gia ngoài EU/EEA và Thụy Sĩ và đáp ứng các yêu cầu để có được thị thực nhập cảnh và giấy phép cư trú tại Hà Lan

– Bạn không có quốc tịch kép từ một quốc gia EU/EEA hoặc Thụy Sĩ

– Bạn đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình hoàn thành chương trình học cử nhân tại UM với điểm trung bình GPA ít nhất là 8.0

– Bạn không quá 35 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2024

– Bạn đồng ý trở thành đại sứ UM trong và sau khi học, bằng cách cam kết chia sẻ kinh nghiệm của mình trong ít nhất một buổi (thông tin) cho sinh viên và/hoặc các bên liên quan khác

– Bạn đã được (có điều kiện) được nhận vào một trong các chương trình thạc sĩ tham

 • THỜI HẠN CỦA HỌC BỔNG:

– 12 tháng cho chương trình thạc sĩ 1 năm

– 24 tháng cho chương trình thạc sĩ 2 năm

 • GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

– Sự khác biệt giữa học phí tổ chức (institutional fee) và học phí theo luật định (statutory tuition fee). Sinh viên ngoài EU/EEA thường phải trả phí tổ chức, giờ đây chỉ cần trả học phí theo luật định trong suốt thời gian nhận học bổng.

 • TÀI LIỆU CẦN THIẾT:

– Sơ yếu lý lịch:  CV của bạn phải được cập nhật, chứa thông tin liên quan về trình độ học vấn và kinh nghiệm (công việc) của bạn và không dài quá hai trang A4. Vui lòng nhấn mạnh sự tham gia ngoại khóa đã được chứng minh trước đây với tổ chức (học tập) trước đây của bạn và quyền công dân tích cực trong cộng đồng của bạn.

– Thư động viên: Vui lòng sử dụng mẫu cho thư động lực. Mẫu này sẽ tập trung vào động lực giành học bổng của bạn.

– Bằng chứng về sự xuất sắc trong học tập: Điểm trung bình tối thiểu là 8,0 được thể hiện bằng bảng điểm mới nhất của bạn. Nếu một số ứng viên có trình độ như nhau, UM sẽ ưu tiên những ứng viên có thể thể hiện sự tham gia ngoại khóa trước đây và quyền công dân tích cực trong quá trình học của họ.

– Tuyên bố cá nhân về nhu cầu tài chính: Vui lòng giải thích lý do tại sao bạn sẽ được hưởng lợi từ việc được trao học bổng và mô tả hoàn cảnh cá nhân của bạn như khó khăn về tài chính, trách nhiệm nuôi dưỡng/cha mẹ duy nhất, tình trạng y tế, khuyết tật, tình trạng tị nạn, v.v.

– Thư tham khảo: UM đã chuẩn bị các hướng dẫn về thư giới thiệu học bổng; vui lòng in những thông tin này ra hoặc chuyển tiếp cho người giới thiệu của bạn, vì họ sẽ giúp người giới thiệu của bạn thay mặt bạn viết một lá thư giới thiệu tốt. Xin lưu ý rằng người giới thiệu phải là (cựu) giáo sư, giảng viên hoặc người sử dụng lao động chứ không phải thành viên gia đình. Thư giới thiệu phải được ghi ngày và viết không sớm hơn tháng 2 năm 2023. Những thư không đồng ý với hướng dẫn sẽ không được xem xét, điều đó có nghĩa là đơn đăng ký của bạn chưa đầy đủ.

– Chi tiết liên lạc của một trọng tài. Vui lòng lưu ý rằng UM có thể kiểm tra tính xác thực của trọng tài của bạn bằng cách liên hệ với trọng tài của bạn. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước sau khi chọn trọng tài và gửi thông tin chi tiết của họ. Bạn cần tải lên thư giới thiệu, việc này người giới thiệu của bạn không thể thực hiện được.

– Mối quan hệ với ứng viên; cho biết mối liên hệ của trọng tài với bạn. Đây có phải là giáo sư, người giám sát luận án, người sử dụng lao động của bạn? Xin nhớ rằng các thành viên trong gia đình không được đóng vai trò là trọng tài.

– Số điện thoại làm việc của trọng tài của bạn; hãy chắc chắn bao gồm mã gọi quốc gia hiện hành.

– Địa chỉ email cơ quan hoặc tổ chức của người giới thiệu của bạn. Những lá thư chỉ đề cập đến địa chỉ email cá nhân sẽ bị từ chối.

– Lưu ý: Bạn sẽ chỉ có thể gửi đơn đăng ký của mình một lần, vì vậy hãy đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và chi tiết liên hệ của người giới thiệu của bạn đều được cập nhật.

 • THỦ TỤC TUYỂN CHỌN:

– Bước 1: Bộ phận dịch vụ quốc tế UM kiểm tra xem tất cả các đơn đăng ký có hoàn tất sau ngày 1 tháng 5 năm 2024 hay không.

– Bước 2: Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM gửi tất cả đơn đăng ký hoàn chỉnh đến Khoa UM tương ứng vào tháng 5 năm 2024.

– Bước 3: Văn phòng Tuyển sinh Khoa – phối hợp với (các) điều phối viên chương trình tương ứng – xếp hạng đơn đăng ký của bạn và đề xuất top 5 cho hội đồng tuyển chọn Học bổng Thành tích Học tập của Khoa UM.

– Bước 4: Hội đồng tuyển chọn Học bổng Thành tích Học tập của Khoa UM (bao gồm đại diện của Hội đồng Khoa tương ứng, AA quốc tế hóa, Văn phòng Học bổng UM và Văn phòng D&I) đưa ra quyết định chung, có tính đến các nguyên tắc lựa chọn học bổng của UM. Hai ứng viên được thêm vào danh sách dự bị trong trường hợp ứng viên được chọn từ chối học bổng.

– Bước 5: Bộ phận dịch vụ quốc tế UM sẽ thông báo cho tất cả các ứng viên về trạng thái đăng ký của họ vào tháng 7 năm 2024. Trạng thái của bạn sẽ được chọn, đưa vào danh sách chờ hoặc bị từ chối chậm nhất là vào đầu tháng 7 năm 2024. Trạng thái đơn đăng ký trong danh sách chờ sẽ được thay đổi thành đã chọn hoặc bị từ chối muộn nhất vào tháng 7 năm 2024.

– Bước 6: Bạn phải ký và gửi lại thư trao giải cho Bộ phận Dịch vụ Quốc tế của UM để chấp nhận học bổng.

 • THỦ TỤC NỘP ĐƠN:

– Bước 1: Đăng ký một trong các chương trình thạc sĩ tham gia tại UM

– ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Lưu ý:

 • Chỉ các chương trình thạc sĩ trong danh sách trên mới đủ điều kiện nhận Học bổng Thành tích Học tập UM UM.
 • Bạn có thể đăng ký đồng thời chương trình thạc sĩ tại UM và học bổng. Tuy nhiên, bạn phải được chấp thuận có điều kiện để được nhận vào chương trình thạc sĩ của mình để được trao học bổng.
 • Bước 2: Vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản UM của mình
 • MẪU ĐƠN: TẠI ĐÂY
 • LƯU Ý: Tải tài liệu ở định dạng .doc, .docx hoặc PDF và chỉ có thể gửi đơn một lần

 THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Nguồn: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply