Hướng dẫn cách claim (bồi hoàn) bảo hiểm OSHC cho du học sinh

0

SSDH – Sau khi bạn nằm viện, thường có rất nhiều thủ tục giấy tờ và chi phí phải thanh toán. SSDH sẽ giải đáp ý nghĩa của những loại giấy tờ này và quy trình bồi hoàn bảo hiểm OSHC cho du học sinh trong bài viết dưới đây.

Bản Thống kê Quyền lợi (Statement of Benefits) là gì?

Nếu bạn là bệnh nhân tư nhân, điều đầu tiên bạn thường thấy sau khi đến bệnh viện là Statement of Benefits.

Sau khi công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn đã xử lý các khoản thanh toán cho bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa của bạn, họ thường sẽ gửi cho bạn một bản kê khai giải thích những gì họ đã trả cho quá trình điều trị của bạn.

Tôi phải làm gì với Statement of Benefits?

Kiểm tra thông tin chi tiết

Tốt hơn là bạn nên kiểm tra qua bản báo cáo; đảm bảo thông tin chi tiết của bạn là chính xác và liên hệ với công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn nếu có điều gì không ổn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Bạn có thể nhận thấy rằng nó bao gồm các chi phí trả cho các bác sĩ chuyên khoa mà bạn chưa gặp trực tiếp, nhưng đã cung cấp dịch vụ cho bạn trong bệnh viện, chẳng hạn như bác sĩ gây mê.

Chuyển tiếp bất kỳ khoản thanh toán nào khác cho các bác sĩ chuyên khoa của bạn.

Đôi khi công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn cũng có thể bao gồm một chi phiếu cho bác sĩ chuyên khoa của bạn cùng với bản kê khai. Bạn chỉ cần chuyển thông tin này đến bác sĩ chuyên khoa (thường là đến bệnh viện hoặc phòng khám của họ).

Đối chiếu bảng sao kê của bạn với bất kỳ hóa đơn nào mà bác sĩ / chuyên gia của bạn và bệnh viện đã cung cấp cho bạn.

Trước khi điều trị, bác sĩ cần nhận được sự đồng ý của bạn về mức phí họ sẽ tính và số tiền bạn sẽ phải trả. Mỗi bác sĩ có trách nhiệm đảm bảo bạn hiểu những gì họ định tính phí. Đây được gọi là Informed Financial Consent (Đồng thuận tài chính)

Điều quan trọng là vì bạn sẽ cần phải tự thanh toán bất kỳ khoản “chênh lệch” nào (hoặc số tiền cao hơn số tiền mà công ty bảo hiểm của bạn thanh toán). Số tiền bạn phải trả này thường được gọi là “chi phí tự trả”.

Tuyên bố về quyền lợi của bạn cho bạn biết công ty bảo hiểm của bạn đã trả những gì. Bạn nên kiểm tra xem so với những gì bác sĩ / chuyên gia và bệnh viện của bạn đã nói với bạn rằng họ sẽ tính phí, để bạn biết liệu có bất kỳ khoản nào chưa thanh toán hay không.

Gap fee và Excess

Thông thường, bệnh viện của bạn sẽ yêu cầu bạn thanh toán bất kỳ khoản excess nào liên quan đến chính sách của bạn trước khi điều trị.

Bệnh viện và / các bác sĩ chuyên khoa của bạn sẽ gửi cho bạn hóa đơn thanh toán mọi chi phí tự trả ngoài số tiền mà công ty bảo hiểm thanh toán (nếu có).

Thanh toán chi phí bệnh viện của bạn

Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa có liên kết với hãng OSHC của bạn, bệnh viện sẽ gửi hóa đơn trực tiếp đến nhà cung cấp bảo hiểm của bạn, do đó, bạn có rất ít thủ tục giấy tờ. Nếu có thể, bệnh viện có thể yêu cầu bạn thanh toán bất kỳ khoản tiền vượt quá nào, một khoản đồng thanh toán hoặc một khoản phí cố định hàng ngày khi bạn nhập viện.

Nếu bác sĩ hoặc chuyên gia không liên kết với hãng OSHC của bạn, bạn có thể được yêu cầu trả trước toàn bộ số tiền. Trong trường hợp này, bạn có thể gửi đơn yêu cầu cho hãng bảo hiểm của mình để được hoàn trả một số khoản phí này. 

Điền thông tin yêu cầu claim tại đây:

OSHC Allianz Care Australia:

https://allianzassistancehealth.com.au/en/helpcentre/oshc/making-a-claim/

OSHC AHM:

https://www.ahmoshc.com.au/how-to-make-an-online-claim/

OSHC Medibank:

https://www.medibankoshc.com.au/How-to-make-an-online-claim/

OSHC Bupa:

https://www.bupa.com.au/health-insurance/oshc/members-help-guide/make-a-claim

OSHC Nib Iman:

https://www.nib.com.au/health-information/extras/how-to-make-a-claim

Nếu bạn đang sử dụng bảo hiểm của mình tại một bệnh viện công, bệnh viện sẽ gửi hóa đơn trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply