Khoá học giới thiệu công nghệ và quản lý đổi mới đại học mở- Anh Quốc (miễn phí)

0

SSDH- Khóa học miễn phí này, Giới thiệu công nghệ và quản lý đổi mới , sẽ giới thiệu cho bạn về quản lý công nghệ và đổi mới và nên được tất cả các bạn quan tâm đến đổi mới công nghệ quan tâm. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại đổi mới sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ), đổi mới quy trình và đổi mới hệ thống. Bạn sẽ tìm hiểu về quá trình đổi mới và cách nó có thể được quản lý và phổ biến trong các thị trường và bối cảnh kinh tế xã hội để tạo ra giá trị.

Chúng tôi sẽ xem xét một số tiếng nói hoài nghi về giá trị biến đổi và lợi ích của sự đổi mới. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về quản lý đổi mới và tầm quan trọng của việc xem xét các yếu tố con người, công nghệ, tổ chức và bối cảnh (PTOC) trong quản lý đổi mới hiệu quả.

1. Thông tin chung

  • Lộ trình: Tổng cộng 15 giờ học
  • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Nền tảng học: OpenLearn
  • Deadline: Quanh năm

2. Điều kiện

Bạn không cần phải làm việc trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới hoặc có bất kỳ kiến ​​thức nào trước đó để có thể hoàn thành khóa học này.

3. Lợi ích

Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Nhận ra các quan điểm và giá trị khác nhau có thể được phát triển bằng cách áp dụng sự đổi mới
  • Đánh giá quá trình đổi mới và phổ biến
  • Xác định các hoạt động ‘quản lý đổi mới’ chính
  • Hiểu được bốn lăng kính chính của các yếu tố con người, công nghệ, tổ chức và bối cảnh (PTOC) ảnh hưởng và bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự đổi mới.

4. Nội dung khoá học

  • Ý nghĩa của đổi mới công nghệ
  • Đổi mới là gì?
  • Định nghĩa về đổi mới: quy trình và phân loại
  • Quan điểm về đổi mới sản phẩm
  • Quan điểm về đổi mới quy trình
  • Quan điểm về đổi mới hệ thống
  • Các cách khác để nhận diện sự đổi mới
  • Quá trình đổi mới: cách đổi mới xảy ra trong một tổ chức
  • Quá trình phổ biến sự đổi mới
  • Nâng tầm giá trị thông qua đổi mới
  • Giọng nói hoài nghi
  • Quản lý đổi mới
  • Nhấn mạnh vào các yếu tố PTOC
  • Kiểm tra việc học của bạn

5. Thông tin chi tiết và đăng ký:  TẠI ĐÂY

6. Thông tin liên hệ

  • Facebook: https://www.facebook.com/ouopenlearn
  • YouTube: https://www.youtube.com/user/OUlearn

Nguồn: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply