Phân biệt các từ chỉ chi phí: Fee – fair – fine – toll – charge

0

Sẵn sàng du học – Khá nhiều bạn lẫn lộn ngữ cảnh sử dụng các loại phí này. Thử xem chúng khác gì nhau trong bài phân biệt dưới đây nhé!

106211035_1696851170470741_4418783838791930381_n 84303701_1696851243804067_3242357019735051521_n 75362130_1696851320470726_2670031352597902181_n 106334396_1696851397137385_1550852222662201441_n 106228625_1696851467137378_2498262526381320786_n

Cá Domino (SSDH) – Theo Jolo English

Share.

Leave A Reply