Phân biệt liên từ as soon as, as far as, as well as, as long as

0

SSDH – Tiếng Anh có nhiều liên từ nhìn sơ bộ khá giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Hãy cùng SSDH phân biệt và dùng liên từ dưới đây.

? ?? ???? ??
? ?? ??? ??
? ?? ???? ??
? ?? ???? ??
phân biệt as
phân biệt as 2
phân biệt as 4phân biệt as long asSSDH Team
Share.

Leave A Reply