Tổng hợp từ vựng chủ để family and friend trong IELTS

0

Sẵn sàng du học – Gia đình và bạn bè là hai mối quan hệ mà tất cả chúng ta đều quý trọng đúng không nào? Hôm nay, những từ vựng hay được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn kể về gia đình và bạn bè của mình thêm dễ dàng và được đánh giá cao hơn trong bài thi IELTS.

768x512_ielt

1. Get along – có một mối quan hệ tốt với ai đó

Ex. I found it hard to get along with my cousins, because they always said some very belligerent things.

2. Get together – tụ hợp với nhau, họp mặt

Ex. At the weekend, my family usually hosts a get-together for our relatives to come and have dinner.

3. Grow apart – nói về mối quan hệ không còn thân thiết như xưa

Ex. As we got older, we just grew apart.

4. Look after – nói về sự chăm sóc cho một ai đó.

Ex. In my country, it is a tradition that the young look after the old in the family

5. Settle down – ổn định cuộc sống (thường nói sau khi kết hôn, muốn có cuộc sống ổn định)

Ex. After marriage, my husband and I will look for a peaceful place to settle down.

6. Split up – kết thúc một mối quan hệ với ai đó (li dị hoặc không còn sống chung với nhau nữa)

Ex. Several years ago, my parents had splitted up and my mom decided to move to America.

7. Pass away – khi nói về một người đã mất

Ex. My dad passed away 15 years ago.

8. Grow up – trưởng thành, lớn lên

Ex. My children have all grown up and left home now.

9. Run into = Bump into: Tình cờ gặp ai đó

Ex: I ran into Lucy at the concert yesterday.

10. Come between: Can thiệp vào, làm hại đến mối quan hệ hai người

Ex: We shouldn’t let her come between us.

11. Let down = Disappoint: Làm ai đó thất vọng

Ex: They’re relying on me, so I can’t let them down

12. Stick up for = Defend = Support: Ủng hộ, hỗ trợ

Ex: My dad always sticks up for me.

13. Grow apart = Drift apart: Trở nên xa lạ

Ex: We used to be best friends in university but we grew apart over the years.

14. Lose touch (with someone): Mất liên lạc

Ex: I lost touch with Peter for 5 years.

15. Fall out (with someone): Mâu thuẫn với ai

Ex: I had a falling out with my best friend last month and we haven’t talked to each other since

16. Get back together: Quay trở lại với nhau

Ex: We decided to get back together after 2 years living apart.

Theo Ielts fighter

Share.

Leave A Reply