Từ vựng IELTS Writing chủ đề Education

0

Sẵn sàng du học – Đề thi IELTS Writing thường xuyên có các chủ đề về giáo dục (Education). Đây là chủ đề phổ biến nhất trong kĩ năng IELTS Writing. SSDH giới thiệu với bạn các từ vựng xuất hiện trong chủ để này, nào cùng học nhé.

English

Bạn nhớ ghi lại và nhớ từ nha:

 • separate schools = single-sex schools/education = single-gender schools/education: trường 1 giới
 • mixed schools = mixed-sex schools/education = mixed-gender schools/education = integrated schools/education = co-ed schools/education: trường 2 giới
 • send sb to….: đưa ai đó tới đâu
 • study at ….school = e..school = enter…education =choose…school: học tại đâu
 • there is little chance for: hầu như không có cơ hội cho…
 • early relationships: việc nảy sinh tình cảm sớm
 • concentrate on = focus on: tập trung vào…
 • get higher academic results: đạt được kết quả học tập cao
 • have the opportunity to: có cơ hội làm gì
 • interact and take part in group work activities: tương tác và tham gia vào các hoạt động nhóm
 • opposite-sex classmates: bạn khác giới
 • learn a wide range of skills: học được các kỹ năng khác nhau
 • communication or teamwork skils: kỹ năng giao tiếp hay làm việc nhóm
 • co-existence and gender equality: sự cùng tồn tại và sự bình đẳng giới
 • explore each other’s perspectives, their similarities and differences: khám phá sự khác nhau/giống nhau và quan điểm của người khác
 • brings more benefits for: mang lại nhiều lợi ích hơn cho…
 • pass/fail the exam: đậu/ rớt kỳ thi
 • gain in-depth knowledge: có được kiến thức sâu sắc
 • core subjects such as science, English and maths: những môn học nòng cốt như khoa học, tiếng Anh và toán
 • study abroad = study in a different country: du học
 • drop out of school: bỏ học
 • gain international qualifications: có được bằng cấp quốc tế
 • improve educational outcomes: nâng cao đầu ra của giáo dục
 • top international educational league tables: xếp đầu bảng giáo dục quốc tế
 • encourage independent learning: thúc đẩy việc tự học

Ngoài ra bạn nên thường xuyên tìm kiếm các bài thực hành về chủ để này, đảm bảo bạn sẽ có một vốn từ dồi dào. Thường xuyên thi thử để check vốn từ và nắm chắc kĩ năng viết dưới các link miễn phí sau đây:

 1. IELTS Online Test 
 2. IELTS Buddy
 3. IELTS-Exam.net
 4. IELTS For Free 
 5. IELTS Vietop

SSDH team

Share.

Leave A Reply