Elderly People: chủ đề về xã hội lạ và ít gặp trong các đề thi Writing task 2, IELTS

0

Sẵn sàng du học – Trong tiếng anh, elderly people là một trong những chủ đề về xã hội lạ và ít gặp trong các đề thi writing task 2. Đây là đề thuộc dạng Problems – solution, để làm được dạng đề này bạn cần đưa những luận điểm thể hiện được vấn đề hoặc nguyên nhân gây ra, đồng thời nêu lên giải pháp giải quyết phù hợp.

 

Tiếng anh Lingo tổng hợp cụ thể với câu hỏi sau: “𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒓𝒆𝒕𝒊𝒓𝒆. 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒔? 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 𝒅𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒔?”

 

 

elder elder 2SSDH team

Share.

Leave A Reply