Tuyển sinh Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản

0


b5(3)

Đây là học bổng do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2021 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp).

Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.

Ứng viên, cơ quan quan tâm tới học bổng, các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, trường trung học phổ thông… có thể xem thông tin được đưa lên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại đường link.

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 8 năm 2020 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 9 năm 2020. 

Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thông báo lịch thi cụ thể tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông báo rộng rãi tới các thí sinh.

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo GDTĐ

Share.

Leave A Reply