Úc: Du học sinh tại NSW có thể bắt đầu đăng ký nhận trợ cấp chỗ ở do ảnh hưởng bởi Covid-19

0

Sẵn sàng du học – Chính phủ NSW đang tài trợ chỗ ở tạm thời cho các du học sinh bị ảnh hưởng trong thời điểm đại dịch COVID-19 hiện tại. Chương trình này sẽ cung cấp chỗ ở thông qua các chủ homestay và nhà ở sinh viên được phê duyệt. Service NSW đang quản lý quy trình đăng ký và sẽ phân bổ chỗ ở. Ứng viên sẽ không thể tự lựa chọn chỗ ở.

ssdh-sinh-vien

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn phải:

 • Sở hữu visa du học
 • Đã bị đuổi hoặc đang phải đối mặt với việc trục xuất khỏi chỗ ở đang thuê
 • Đã bị buộc cho thôi việc
 • Có ít hơn 1500 đô la tiền tiết kiệm
 • Không nhận được sự hỗ trợ nào khác

Những gì bạn cần để nhận hỗ trợ:

– Tài khoản MyServiceNSW

– Thông tin cá nhân và chi tiết liên lạc của bạn

– Bằng chứng tài liệu cho thấy bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện như được ghi rõ dưới đây:

Tình trạng visa du học: 

 • Hộ chiếu của bạn
 • Một bản sao Giấy xác nhận Nhập học để học tại NSW
 • Visa subclass 500, hoặc visa subclass 408 (đại dịch COVID-19).

 

Bằng chứng cho thấy bạn bị trục xuất khỏi chỗ ở đang thuê

Một trong những điều sau đây:

 • Thông báo trục xuất từ ​​NCAT
 • Thư / email từ một đại lý bất động sản hoặc chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê của bạn, hoặc
 • Bằng chứng bằng văn bản khác như tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên mạng xã hội từ một đại lý bất động sản, chủ nhà, người cho thuê hoặc gia đình chủ nhà thông báo chấm dứt thời gian lưu trú của bạn.

 

Mất việc làm

 

Thư, email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên mạng xã hội từ một nhà tuyển dụng thông báo bạn buộc phải thôi việc.

Khó khăn tài chính

Một bản sao của (các) bảng sao kê ngân hàng của bạn cho thấy bạn có ít hơn 1500 đô la tiền tiết kiệm.

 

Thư hỗ trợ từ nhà cung cấp giáo dục của bạn xác nhận:

 • Tên của bạn, mã số sinh viên và tình trạng học tập
 • Rằng bạn đã sử dụng hết các phương thức hỗ trợ có sẵn của trường học
 • Chi tiết liên lạc của một đại diện của trường để thảo luận về tình huống của bạn.

Lưu ý: Nếu trường học của bạn đã đóng cửa, hãy ghi rõ tên trường cũng như chi tiết liên hệ và trang web của họ để những người duyệt đơn thể xác minh việc đóng cửa của trường.

 

Cách đăng ký

Link đăng ký: https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-international-student-covid-19-crisis-accommodation

1. Chọn nút 'Apply online'.

2. Đăng nhập hoặc tạo Tài khoản MyServiceNSW của bạn.

3. Hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.

4. Tải lên các tài liệu hỗ trợ của bạn.

5. Kiểm tra và nộp đơn của bạn.

Đơn đăng ký của bạn sẽ được đánh giá và nếu cần thêm thông tin, Service NSW sẽ liên hệ với bạn.

Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, chỗ ở của bạn sẽ được phân bổ và Service NSW sẽ thông báo cho bạn về các bước tiếp theo.

Lưu ý: Service NSW có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ bổ sung để:

 • Xác minh tính xác thực
 • Xác nhận rằng bạn hiện không sống ở một trong những nhà cung cấp chỗ cho sinh viên thuộc chương trình này.
 • Ứng viên có thể phải chịu sự kiểm tra kiểm toán của Chính phủ NSW hoặc đại diện của cơ quan này.

Người dịch: Cá Domino (SSDH)

Share.

Leave A Reply