Các chương trình học bổng tại Đại học Deakin

0 1020 Views

Sẵn sàng du học – Hiện nay Đại học Deakin có hai loại học bổng là Học bổng chương trình đào tạo nghiên cứu (Research Training Program Scholarship – RTP) và Học bổng nghiên cứu sau đại học Đại học Deakin (Deakin University Postgraduate Research Scholarship – DUPR).

ssdh-deakin-university-sinh-vien1

Học bổng RTP (trước đây là APA) được Chính phủ Úc tài trợ, trong khi học bổng DUPR được tài trợ bởi Đại học Deakin. Cả hai giải thưởng đều có sẵn cho sinh viên trong nước và quốc tế, và chỉ những ứng viên được xếp hạng cao nhất mới được cấp học bổng RTP.

1.Lợi ích và thời gian học tập

Các khoản Phụ cấp và điều kiện áp dụng:

-Khoản trợ cấp miễn thuế là $ 27,082 / năm (tại năm 2018) hoặc $ 27,596 / năm miễn thuế (tại năm 2019)

– Trợ cấp di dời từ $ 500 đến $ 1,500 được trao cho những sinh viên trong nước ở xa hoặc miễn học phí

– Bảo hiểm y tế ở nước ngoài trong thời gian học tập (chỉ dành cho sinh viên quốc tế)

Thời gian học đối với bằng Tiến sĩ: 3 năm đối với trợ cấp và 4 năm miễn học phí

Thời gian học đối với bằng Thạc sĩ: 2 năm đối với học phí và 2 năm miễn học phí

2. Yêu cầu

– Để đủ điều kiện cho học bổng RTP Stipend, RTP Fees Offset, RTP Allowance hoặc DUPRS, sinh viên phải là sinh viên trong nước hoặc quốc tế theo học Quy trình học bổng theo nghiên cứu (Higher Degrees by Research – HDR) tại Đại học Deakin

– Để đủ điều kiện cho học bổng RTP Fees Offset, sinh viên đăng ký không được nhận một giải thưởng tương đương hoặc học bổng từ Khối thịnh vượng chung trước đó

– Để đủ điều kiện cho học bổng RTP hoặc DUPRS Stipend, học sinh không được nhận thu nhập từ một nguồn khác để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung nếu thu nhập đó lớn hơn 75% giá trị học bổng RTP hoặc DUPRS Stipend, không tính phần thu nhâọ không liên quan đến khóa học, hoặc số tiền được nhận không phải mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung

– Vui lòng tham khảo tại đây để biết thông tin về các yêu cầu nhập học vào khóa học HDR tại Đại học Deakin.

– Điều khoản và điều kiện cho từng học bổng được nêu chi tiết trong phần Thông tin bổ sung bên dưới. Để biết thông tin về Chính sách Học bổng RTP, vui lòng tham khảo Quy trình học bổng theo nghiên cứu  (HDR).

3. Quá trình lựa chọn

– Sinh viên nhận học bổng RTP hoặc DUPRS Stipend sẽ được ghi danh là sinh viên toàn thời gian tại trường

– Các ứng viên đăng ký học bổng RTP hoặc DUPRS Stipend phải hoàn thành ít nhất bốn năm học đại học và đạt được hạng đầu tiên Bằng danh dự hoặc bằng cấp thành tích học tập của trường Deakin và đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào tối thiểu khác trong quá trình nhập học, tuyển chọn và thủ tục ghi danh.

– Sinh viên hiện đang học tại trường có thể nộp đơn đăng ký học bổng RTP hoặc DUPRS Stipend và sẽ được đánh giá bởi Khoa / Viện nghiên cứu. Sinh viên hiện tại không nên nộp đơn sau khi đã hoàn thành hơn 3 năm khóa học tiến sĩ hoặc 2 năm khóa thạc sĩ của họ (hoặc bán thời gian tương đương).

Để biết thông tin về quy trình lựa chọn bù trừ phí RTP và quy trình ưu đãi cho tất cả học bổng, vui lòng tham khảo Quy trình học bổng theo nghiên cứu (HDR).

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply