Học bổng Lãnh đạo Asian Future Leaders, Kyoto University, Nhật Bản, 2019

0 1052 Views

Sẵn sàng du học – GThe Bai Xian Asia Institute  (BXAI) hiện đang hỗ trợ Chương trình học bổng Asian Future Leaders có trình độ học vấn phù hợp để du học tại một trong các trường đại học hàng đầu dành cho sinh viên Châu Á bởi Kyoto University tại Nhật Bản.

kyoto

Học bổng dành cho chương trình sau đại học. Mục đích tạo ra cơ hội kết nối văn hóa cho thế hệ lãnh đạo nối tiếp.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình sau đại học.

Ngành học : Học bổng được trao cho nghiên cứu bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi các trường đại học.

Giá trị học bổng: Ứng viên thành công được trao 25.000 đô la Mỹ mỗi năm hoặc tối đa 50.000 đô la Mỹ.

Quốc tịch: sinh viên châu Á đủ điều kiện để đăng ký học bổng.

Số lượng học bổng: 105 học bổng.

Học bổng có thể được nhận tại Nhật Bản

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Chương trình học bổng dành cho sinh viên châu Á (AFLSP) chỉ dành cho sinh viên châu Á.
  • Tất cả sinh viên và sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông đều được chào đón.

Yêu cầu về tiếng Anh: Ngôn ngữ chính thức của Chương trình mùa hè BXAI, một phần bắt buộc của AFLSP, là tiếng Anh. Như vậy, các ứng viên phải hoàn toàn tương tác và nắm vững tiếng Anh. Kỹ năng tiếng Anh của từng ứng viên được xem xét trong quá trình lựa chọn, mặc dù mức độ yêu cầu có thể khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và chương trình mà ứng viên đăng ký.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 14/11/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Hoàn thành đơn xin học bổng và gửi trước ngày 14 tháng 11 năm 2018. Mẫu đăng ký trực tuyến có thể truy cập từ trang web của Asia Kyoto University tại Đây. Thư xác nhận sẽ được gửi đến người ứng tuyển thành công qua email vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply