Học bổng Lendlease Bradfield, Đại học Sydney, Úc, 2018

0 1097 Views

Sẵn sàng du học – Đại học Sydney đang mở đơn cho Học bổng Đô thị Lendlease Bradfield. Các ứng viên đủ điều kiện có thể là công dân Úc, thường trú nhân Úc, hoặc sinh viên quốc tế tại Đại học Sydney.

ssdh-university-of-sydney1

Đại học Sydney là một trường đại học nghiên cứu công lập của Úc tại Sydney, Úc. Được thành lập vào năm 1850, đây là trường đại học đầu tiên của Úc và được coi là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Ứng cử viên nên có trình độ rất tốt về ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó, đơn ứng tuyển phải được viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Chương trình đại học.

Chuyên ngành: Học bổng được trao trong các khoa / trường đại học sau:

  • Faculty of Arts and Social Sciences (Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội).
  • Faculty of Engineering and Information Technologies (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin).
  • Sydney School of Architecture (Sydney School of Architecture).
  • Design and Planning (Thiết kế và Quy hoạch ).
  • Sydney Business School.(trường kinh doanh Sydney).

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 10.000 đô la mỗi năm và có thể được sử dụng cho toàn bộ thời gian của chương trình đại học của người nhận bao gồm các chương trình học kết hợp.

Số lượng học bổng: 10

Học bổng có thể được nhận tại Anh Quốc.

Yêu cầu: Yêu cầu đầu vào: Học sinh đã ghi danh vào năm nhất hoặc năm thứ hai của một trong các khoa / Trường đại học sau: 

Faculty of Arts and Social Sciences (Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội),Faculty of Engineering and ,Information Technologies (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin),Sydney School of Architecture (Sydney School of Architecture),Design and Planning (Thiết kế và Quy hoạch ),Sydney Business School.(trường kinh doanh Sydney)

Ứng viên phải đang học trong một trong các trường liệt kê ở trên và quan tâm đến các vấn đề liên quan đến đô thị bao gồm không giới hạn, phát triển đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, tài chính dự án, quản lý dự án và / hoặc cơ sở vật chất và kỹ thuật.

Sinh viên cũng phải có Weighted Annual Mark (WAM) là 65. SAM cho sinh viên năm thứ nhất – toàn thời gian.

Các ứng viên không thể học hơn 96 điểm tín chỉ trong chương trình học của họ (bao gồm các chương trình kết hợp cấp độ). Yêu cầu tiếng Anh: Ứng cử viên nên có trình độ rất tốt về ngôn ngữ tiếng Anh. Do đó, đơn ứng tuyển phải được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 5/8/2018.

Phương thức nộp hồ sơ: Phương thức đăng ký trực tuyến.

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply