Tìm hiểu về Bridging visa của Úc hay còn gọi là visa chờ tại Úc (P1)

0 1637 Views

Sẵn sàng du học – Trong trường hợp bạn ở Úc và đơn xin cấp visa của bạn đã bị từ chối, bạn có 35 ngày để rời Úc. Nếu bạn kháng cáo quyết định từ chối visa đó lên Toà Án Phúc Thẩm, visa chờ loại A của bạn sẽ được tự động gia hạn đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa Phúc Thẩm.

Bridging visa là gì ? (Visa chờ)

Theo thuật ngữ của luật di trú Úc, Bridging là một loại visa chờ.  Loại visa này đơn giản là visa tạm thời cho phép bạn ở lại Úc trong một thời gian nhất định trong khi bạn chờ đợi một visa chính thức được cấp. Trong đa số các trường hợp, visa chờ có hiệu lực khi visa chính hiện tại của bạn hết hạn.

Bridging visa (Visa chờ) có thể được cấp trong các trường hợp sau

  • Visa ban đầu của bạn đã hết hạn và bạn đang chờ đợi để được cấp một visa mới;
  • Bạn đã nộp đơn lên Toà Án Phúc Thẩm Hành Chính về quyết định từ chối hoặc huỷ bỏ visa;
  • Bạn đang đang kháng án lên Tòa Án Liên Bang về quyết định visa của bạn mà bạn đang chờ đợi;
  • Bạn đã và đang có đơn xin sự can thiệp của Bộ trưởng di trú hoặc bạn đang là ngoại dân Úc bất hợp pháp, bạn đang thu xếp để đi về nước.

visa-application

Theo luật di trú Úc, có sáu loại visa chờ, tất cả đều khác nhau và những quyền lợi gắn liền với nó cũng khác nhau. Nói chung, tình trạng visa của bạn trước khi được cấp visa chờ sẽ ảnh hưởng đến loại visa chờ mà bạn được cấp cũng như các quyền lợi gắn liền với visa chờ.

Bridging visa A là gì? 

Bridging visa A (visa chờ loại A) sẽ được cấp khi bạn nộp đơn xin visa trong nước Úc, loại visa bạn nộp có thể được cấp cho bạn trên lãnh thổ Úc, và khi nộp visa mới thì visa hiện tại của bạn vẫn còn hiệu lực (chưa hết hạn). Visa chờ loại A của bạn sẽ có hiệu lực khi visa chính của bạn hết hạn, và nó cho phép bạn lưu trú tại Úc hạn trong khi chờ đợi quyết định của visa mới.

Trong trường hợp bạn ở Úc và đơn xin cấp visa của bạn đã bị từ chối, bạn có 35 ngày để rời Úc. Nếu bạn kháng cáo quyết định từ chối visa đó lên Toà Án Phúc Thẩm, visa chờ loại A của bạn sẽ được tự động gia hạn đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa Phúc Thẩm.

Theo Bộ Luật Di Trú năm 1958 và luật bổ sung 1994, Visa chờ loại A cho phép bạn đi du lịch ở bất cứ nơi nào trong nước nhưng bạn không có quyền rời Úc và sau đó trở về lại Úc.  Nếu bạn muốn đi du lịch nước ngoài và trở lại Úc trong khi chờ đợi quyết định về đơn xin cấp visa của bạn, bạn nên nộp đơn xin Visa chờ loại B.

Visa chờ loại A cũng cho phép người giữ visa đó cư trú tại Úc, được làm việc và nghiên cứu dựa trên visa chính thức mà họ đã giữ trước đây. Ví dụ, nếu bạn đã có visa Du học tại thời điểm bạn nộp đơn xin visa mới trong khi ở Úc, bạn sẽ được cấp Visa chờ loại A có cùng điều kiện làm việc và học tập như Visa Du học của bạn.

bridging-visa-768x273

Visa chờ loại A này có thời hạn bao lâu?

Visa chờ loại A của bạn sẽ có hiệu lực khi visa chính của bạn hết hạn. Và visa chờ này sẽ kết thúc khi:

  • Bạn rời khỏi nước Úc
  • Bạn được cấp visa mới.
  • Bạn được cấp bridging visa khác (ví dụ như bridging visa B).
  • Visa chính thức của bạn bị hủy.

Vì sao bạn không được rời khỏi nước Úc bằng bridging visa A? Bridging visa A không cho phép bạn quay trở lại nước Úc một khi bạn rời khỏi nước Úc. Mục đích của loại visa này là để bạn ở Úc một cách hợp pháp và không có quyền lợi tự do ra vào nước Úc. Vì vậy, để đi ra khỏi nước Úc trong khoảng thời gian chờ đợi visa Úc, bạn có thể xin bridging visa B (Visa chờ loại B).

Thái Hải (SSDH) – Theo Alo Úc

Share.

Leave A Reply