10 idioms tả người để đạt điểm cao trong IELTS (phần 2)

0

SSDH – Tiếp theo phần 1, SSDH tiếp tục giới thiệu với các bạn phần 2 những idioms tiếng tiếng anh tả người đạt điểm cao trong IELTS.

 1. A party animal = 1 người thích tiệc tùng, thích “quẩy”
  ? Are you going out again tonight? You are such a party animal!
 2. A big mouth = 1 người to mồm, bép xép hay tiết lộ bí mật
  ? He’s a real big mouth because he always spills the beans!
 3. A pain in the neck = 1 người phiền phức, làm người khác bực
  ? Sarah is such a pain in the neck these days. She always pisses me off!
 4. A wimp = 1 người nhút nhát, thiếu tự tin (đặc biệt là con trai) – Các bạn có nhớ bộ truyện “The Wimpy Kid” – Cậu bé nhút nhát?
  ? I always avoid confrontations, I am such a wimp.
 5. A daydreamer = 1 người hay mơ mộng hão huyền
  ? I’ve always been a bit of a daydreamer in school.
 6. A Scrooge /skruːʤ/ = 1 người bần tiện, bủn xỉn
  ? My last boss was a real Scrooge, for years we never received a Christmas bonus.
 7. A chatterbox = 1 người nói nhiều
  ? My son always gets detentions in school for talking in class, he is such a chatterbox.
 8. A rough diamond = 1 người bên ngoài thô kệch nhưng có trái tim nhân hậu
  ? Mike may be a rough diamond, but he is kind and always willing to help.
 9. A cold fish = 1 người lạnh lùng, vô cảm
  ? John said nothing at all when I told him about my problems. He is a cold fish.
 10. A lone wolf = 1 người thích đơn độc, không giao lưu nhiều
  ? Jack became a real lone wolf since his wife passed away last year. He never goes out.
Share.

Leave A Reply