10 idioms tả người để đạt điểm cao trong IELTS (phần 1)

0

SSDH – Học tiếng anh quan trọng là phải học từ, mỗi chủ đề có một số lượng từ khá nhiều. Bài viết này liệt kê cho bạn chủ đề tả người giúp đạt điểm 8.0 IELTS nhé.

AdobeStock_168858105

 1. A couch potato = một người lười
  ? He’s turned into a real couch potato since he subscribed to the sports channel.
 2. A social butterfly = một người hướng ngoại, năng động và dễ mến.
  ? She smiles and chats with everyone. She is a social butterfly.
 3. A people person = một người hướng ngoại, dễ gần
  ? Gary is such a people person he can get along with almost everyone!
 4. A go-getter = một người hành động và quyết tâm
  ? George was a go-getter, he wasn’t afraid to take a risk.
 5. An early bird = một người luôn “sớm” (dậy sớm, hành động sớm, …)
  ? Early birds will get special discounts when purchasing the Package IELTS Speaking Part 2 at IELTS Từ Đầu.
 6. A night owl = một “cú đêm” – người hay thức khuya
  ? I’m a night owl and won’t sleep until threeish.
 7. A culture vulture = một người đam mê văn hóa (kịch, văn học, nhạc, …)
  ? Helen is quite the culture vulture. She attends the theater at least once a month.
 8. A wet blanket = một người nhạt nhẽo
  ? He was such a wet blanket at the party that they never invited him again.
 9. A good/ bad egg = một người đáng mến/ không đáng tin
  ? Tom is such a good egg that everybody wants to be his friends.
 10. A black sheep = một người gây ô uế cho gia đình
  ? John is the black sheep in our family. He almost ended up in jail a few times when we were younger.

SSDH (tác giả Quang Nguyễn)

Share.

Leave A Reply