100 trạng từ tiếng anh không có đuôi ly

0

SSDH – Nói đến trạng từ bạn thường nghĩ từ ấy cấu tạo sẽ có đuôi ly, hoặc nếu không có chắc ít thôi. Bạn đã bao giờ liệt kê ra để lưu lại chưa? Nếu chưa hãy học cùng chúng tôi và lưu lại nhé.

SSDH Team (nguồn internet)

Share.

Leave A Reply