50 ngành nghề và 50 lĩnh vực tuyển dụng người nước ngoài nhiều nhất trong năm 2022.

0

SSDH – Nếu bạn quan tâm đến du học và tìm việc làm ở Mỹ, danh sách này rất quan trọng, vì cần phải học đúng chuyên ngành mà thị trường lao động Mỹ đang cần ở người nước ngoài. Những chuyên ngành nằm cuối và nằm ngoài danh sách này có RẤT ít cơ hội.

Bảng thứ nhất liệt kê và xếp hạng theo job title/chức danh, bảng thứ hai là theo industry/lĩnh vực tuyển dụng (nguồn https://www.myvisajobs.com/…/2022-H1B-Visa-Category…).

Dưới đây là 50 ngành nghề (job titles) và 50 lĩnh vực (industries) tuyển dụng người nước ngoài nhiều nhất trong năm 2022.SSDH (tác giả Đinh Công Bằng)

Share.

Leave A Reply