Các trường đại học cấp bằng khoa học xã hội tốt nhất tại Mỹ năm 2023

0

SSDH- Khám phá các trường đại học tốt nhất ở Mỹ để lấy bằng khoa học xã hội, sử dụng dữ liệu từ Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Times Higher Education 2023.

Là nơi toạ lạc của một số trường đại học hàng đầu trên thế giới, Mỹ là một nơi tuyệt vời để học lấy bằng khoa học xã hội. Các chương trình đại học ở Mỹ thường kéo dài bốn năm và bao gồm nhiều môn học trong hai năm đầu tiên, trước khi vào chương trình đào tạo chuyên sâu. Danh sách 10 trường đại học cấp bằng khoa học xã hội tốt nhất tại Mỹ năm 2023 được liệt kê như bảng dưới đây:

Xếp hạng các trường đại học về khoa học xã hội tại Mỹ Xếp hạng các trường đại học về khoa học xã hội trên thế giới Tên trường Đại học Thành phố
1 1 Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Massachusetts
2 2 Đại học Stanford California
3 4 Đại học Harvard Massachusetts
4 5 Đại học California, Berkeley California
5 6 Đại học Princeton New Jersey
6 9 Đại học Michigan-Ann Arbor Michigan
7 10 Đại học Yale Connecticut
8 11 Đại học California, Los Angeles California
=9 =12 Đại học Chicago Illinois
=9 =12 Đại học Pennsylvania Pennsylvania

Các môn học cùng với chuyên môn bạn chọn (chuyên ngành chính) được gọi là chuyên ngành phụ, điều này cho phép sinh viên có được nền tảng về khoa học xã hội. Ngoài ra còn có rất nhiều lựa chọn sau đại học tại các trường đại học dành cho sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu sâu hơn về khoa học xã hội.

Dưới đây là những trường đại học hàng đầu về khoa học xã hội ở Mỹ, theo Times Higher Education World University Rankings 2023.

#5. Đại học Princeton

Đại học Princeton cung cấp bốn lĩnh vực nghiên cứu chính: nhân văn, kỹ thuật và khoa học ứng dụng, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đặc điểm chính của Princeton là nghiên cứu độc lập, cho dù điều đó được thực hiện bởi sinh viên năm cuối đại học đang viết luận án hay sinh viên cao học đang hoàn thành luận án của họ.

Có cả chương trình cấp bằng đại học và sau đại học về khoa học xã hội tại trường đại học. Sinh viên có thể chọn học các khóa học từ nhiều lĩnh vực như nghiên cứu về Mỹ, kinh tế, nghiên cứu văn hóa châu Âu, nghiên cứu về giới tính và tình dục, và chính sách y tế.

Princeton có một số viện, trung tâm và trường học hỗ trợ nghiên cứu về xã hội và chính trị, bao gồm Trường Công vụ và Quan hệ Quốc tế Princeton và Trung tâm Khoa học Hành vi và Chính sách Công Kahneman-Treisman.

#4. Đại học California, Berkeley

Bộ phận khoa học xã hội tại Đại học California, Berkeley là bộ phận lớn nhất của trường đại học và là nơi có khoảng 25% sinh viên đăng ký và 20% giảng viên.

Các chương trình khoa học xã hội tại Berkeley khuyến khích sinh viên xem xét các vấn đề trong thế giới thực như cách người dân tị nạn, sự dịch chuyển dân số và sự bất bình đẳng ảnh hưởng đến xã hội loài người hoặc tác động của công nghệ đối với nhận thức và cách công dân có thể trở nên hiểu biết và có trách nhiệm hơn.

Có 15 khoa trong bộ phận khoa học xã hội, từ nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi đến khoa học nhận thức, kinh tế đến nghiên cứu toàn cầu. Các khóa học có sẵn ở cả cấp đại học và sau đại học.

#3. Đại học Harvard

Các khóa học khoa học xã hội tại Đại học Harvard phần lớn là liên ngành. Sinh viên được khuyến khích học nhiều môn học ở bậc đại học trước khi chuyên sâu vào chuyên ngành đã chọn, hay còn gọi là chuyên ngành ở Harvard.

Các lĩnh vực nghiên cứu phổ biến cho sinh viên đại học Harvard bao gồm kinh tế, chính phủ, xã hội học, nghiên cứu giới tính và tâm lý học. Đối với tất cả các môn học này, cả sinh viên đại học và sinh viên tốt nghiệp đều phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và phân tích dữ liệu. Các dự án luận án cao cấp có thể liên quan đến các phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả hai.

Một sáng kiến trọng tâm của khoa khoa học xã hội tại Đại học Harvard là Quỹ Donald T. Regan. Quỹ này được thành lập để hỗ trợ các chương trình đưa các diễn giả đến trường đại học để thuyết trình cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Các diễn giả thảo luận về kinh tế, chính phủ và các vấn đề xã hội cả trong nước và quốc tế, đồng thời cung cấp cho sinh viên những cách suy nghĩ và cách nhìn mới về thế giới.

#2. Đại học Stanford

Trường Khoa học và Nhân văn tại Đại học Stanford cung cấp các khóa học khoa học xã hội về nhân chủng học, truyền thông, kinh tế, khoa học chính trị, tâm lý học và xã hội học.

Trong các lớp khoa học chính trị, sinh viên đại học nghiên cứu chính trị Hoa Kỳ và các hệ thống chính trị quốc tế liên quan đến xung đột, hoạt động xã hội, ý thức hệ và các vấn đề chủng tộc. Khoa nhân chủng học được biết đến với một cách tiếp cận sáng tạo, trong đó chủ đề phải được nghiên cứu liên quan đến các vấn đề đương đại.

Một loạt các chương trình cấp bằng liên ngành kết hợp các môn học truyền thống khác nhau trong khoa học và nhân văn; bao gồm các nghiên cứu về châu Phi, lý sinh học, nghiên cứu so sánh về chủng tộc và sắc tộc, quan hệ quốc tế…

Stanford cũng là nơi có các trung tâm và học viện nổi tiếng toàn cầu hỗ trợ nghiên cứu khoa học xã hội, bao gồm Trung tâm tính toán, tiến hóa và bộ gen người, Viện nghiên cứu khoa học xã hội và Viện nghiên cứu giới tính Michelle R. Clayman.

#1. Viện Công nghệ Massachusetts

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) có năm trường học thuật, bao gồm Trường Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, cung cấp nhiều khóa học ở cả cấp đại học và sau đại học. Các lĩnh vực bao gồm nhân chủng học, kinh tế học, ngôn ngữ toàn cầu, lịch sử và triết học. Tất cả sinh viên đại học tại MIT đều tham gia các lớp nghệ thuật và khoa học xã hội.

Nghiên cứu được thực hiện trong các lĩnh vực bao gồm sức khỏe con người, sức khỏe của hành tinh và đổi mới xã hội. Viện có bốn người đoạt giải Nobel, bảy nghiên cứu sinh MacArthur và năm người đoạt giải Pulitzer là giảng viên hiện tại.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply