Các trường đại học hàng đầu về tâm lý học ở Vương quốc Anh năm 2023

0

SSDH- Ở Anh, tâm lý học là một trong những môn phổ biến nhất. Thông thường, các khóa học tại đây được công nhận và tuân theo các quy định do Hiệp hội Tâm lý Anh đặt ra.

Các chương trình về tâm lý học rất đa dạng và có xu hướng tập trung vào nghiên cứu khoa học hoặc tâm lý học ứng dụng. Các tổ chức giáo dục đại học của Vương quốc Anh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh có thể tiến hành nghiên cứu về nhận thức, tâm lý học phát triển, khoa học hành vi, phục hồi chức năng thần kinh, giáo dục và sức khỏe ứng dụng.

Top 10 trường đại học ở Anh đào tạo ngành tâm lý học

Xếp hạng Vương quốc Anh 2023 Xếp hạng

thế giới 2023

Trường đại học Vị trí
1 2 University of Cambridge Cambridge
2 4 UCL London
3 8 King’s College London London
4 =29 University of Edinburgh Edinburgh
5 40 London School of Economics and Political Science London
6 =46 Cardiff University Cardiff
7 =64 University of Bristol Bristol
8 =69 University of Kent Canterbury
9 =72 University of Birmingham Birmingham
10 =77 University of Exeter Exeter

Dưới đây là những trường đại học tốt nhất ở Anh về tâm lý học.

  1. London School of Economics and Political Science (LSE)

Khoa khoa học tâm lý và hành vi của LSE cung cấp các văn bằng đại học và sau đại học. Chương trình đại học tập trung vào phát triển kiến thức cốt lõi của môn học cũng như nâng cao các kỹ năng nghiên cứu và phân tích thống kê. Bên cạnh đó, khóa sau đại học bao gồm các lĩnh vực: tâm lý xã hội, tâm lý học đời sống kinh tế và khoa học hành vi. LSE cũng có một thư viện chuyên dụng, đó là Thư viện Tâm lý xã hội Himmelweit.

Khoa tâm lý tại LSE tổ chức nhiều sự kiện học thuật và xã hội như tọa đàm, chuyến đi trải nghiệm thực tế, cuộc thi và bữa tiệc. Ngoài ra, dịch vụ cố vấn nghề nghiệp cũng đáng được quan tâm.

  1. Đại học Edinburgh

Khoa tâm lý học tại Đại học Edinburgh được thành lập vào năm 1906, trước khi sáp nhập vào Trường Triết học, Tâm lý học và Khoa học Ngôn ngữ năm 2003. Nơi đây đào tạo cả cấp bậc đại học và sau đại học, bao gồm một số chương trình thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy và nghiên cứu. Hầu hết các bằng về tâm lý tại ngôi trường đều được Hiệp hội Tâm lý Anh công nhận, cho phép sinh viên tiếp tục đào tạo chuyên môn sâu sau này. Ở bậc đại học, việc giảng dạy chủ yếu được thực hiện dưới dạng bài giảng và các buổi hướng dẫn trong hai năm đầu. Thông thường mỗi buổi hướng dẫn sẽ có khoảng 10 sinh viên tham gia thảo luận chi tiết về các chủ đề. Trong năm thứ ba và thứ tư, trọng tâm chuyển sang các khóa học chuyên sâu, dựa trên hội thảo và nghiên cứu độc lập.

Đại học Edinburgh là ngôi nhà của khoảng 40 giảng viên trải rộng trên tất cả các lĩnh vực chính của tâm lý học: nhận thức, phát triển, sự khác biệt cá nhân, khoa học thần kinh và tâm lý xã hội.

  1. King’s College London

Các khóa học tâm lý tại King’s College London được thực hiện thông qua Viện Tâm thần, Tâm lý học và Khoa học thần kinh, trung tâm nghiên cứu và giáo dục lớn nhất Châu Âu trong lĩnh vực này. Có nhiều chương trình đại học và sau đại học được cung cấp bao gồm khoa học thần kinh, tâm lý học sức khỏe và tâm lý học lâm sàng. Chương trình giảng dạy được cập nhật thường xuyên với những nghiên cứu mới nhất.

Ngôi trường có quan hệ đối tác với South London và Bệnh viện Maudsley. Vì vậy, học viên sẽ có cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế với các vị trí thực tập và công việc tình nguyện. Các trường đại học liên kết được đặt tại New York, Melbourne, New Zealand, Canada và Hàn Quốc.

King’s cũng là nơi có Thư viện Institute of Psychiatry, thư viện tâm thần học lớn nhất Tây Âu, với nguồn tài nguyên chuyên ngành phong phú.

  1. UCL

UCL được thành lập vào năm 1826 với mục đích mang đến cơ hội đại học thứ hai cho những người bị loại. Trong năm đầu, sinh viên tâm lý học được cung cấp học phần bắt buộc và tùy chọn. Các mô-đun bắt buộc bao gồm thiết kế thử nghiệm về tâm lý học, hành vi, sự khác biệt cá nhân và tâm lý xã hội. Năm thứ hai sẽ đem đến cho học viên các môn liên quan đến sức khỏe và tâm lý học lâm sàng, ngôn ngữ và nhận thức. Trong năm cuối, sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu bán độc lập đồng thời tham gia các học phần bắt buộc khác.

UCL cung cấp một số chương trình thạc sĩ tâm lý học bao gồm khoa học tâm lý, tâm lý giáo dục, tâm thần học và phát triển con người.

  1. Đại học Cambridge

Khoa học tâm lý và hành vi tại Đại học Cambridge giảng dạy về các chủ đề như tâm lý học nhận thức, xã hội, phát triển và sinh học trong bối cảnh rộng hơn của khoa học hành vi. Sinh viên đại học có thể thực hành trong phòng thí nghiệm từ năm thứ hai. Học viên tiến bộ trong suốt khóa học sẽ có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu hơn. Các lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng bao gồm thống kê, giải phẫu thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh, hình ảnh thần kinh, tâm lý học phát triển, tâm lý học, tâm lý nhận thức, ngôn ngữ, giới tính, mối quan hệ và ảnh hưởng gia đình, tính cách và hành vi xã hội nhóm.

Người dịch: Bao Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply