Các trường đại học tốt nhất về khoa học xã hội ở Canada 2023

0

SSDH- Hãy cùng SSDH khám phá các trường đại học tốt nhất về bằng khoa học xã hội ở Canada, từ Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education 2023.

Các ngành khoa học xã hội bao gồm nhân chủng học, địa lý, chính trị, nghiên cứu truyền thông và truyền thông và xã hội học. Sinh viên khoa học xã hội học cách phân tích các vấn đề phức tạp, khám phá các giải pháp tốt nhất và truyền đạt những khám phá của mình một cách hiệu quả. Những kỹ năng chuyển đổi này có thể được áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Xếp hạng tại Canada năm2023 Xếp hạng Thế giới năm 2023 Tên trường Thành phố
1 =26 Đại học Toronto Toronto
2 32 Đại học British Columbia Vancouver
3 =42 Đại học McGill Montreal
=4 126–150 Đại học Montreal Montreal
=4 126–150 Đại học Simon Fraser Burnaby
=4 126–150 Đại học Waterloo Waterloo
7 151–175 Đại học Alberta Edmonton
8 201–250 Đại học McMaster Hamilton
=9 251–300 Đại học Western London
=9 251–300 Đại học York Toronto

Khoa Nghệ thuật của Đại học McGill có một số khoa khoa học xã hội, bao gồm kinh tế, khoa học chính trị và xã hội học.

Sinh viên đại học có thể học bằng cử nhân nghệ thuật hoặc cử nhân nghệ thuật và khoa học, trong đó một loạt các khóa học khoa học xã hội có thể được kết hợp để xây dựng nền tảng rộng lớn. Sinh viên tốt nghiệp có 17 học phần để lựa chọn như một phần của chương trình cấp bằng của họ.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của bốn viện: Viện Nghiên cứu Giới tính, Tình dục và Nữ quyền, Viện Nghiên cứu Hồi giáo, Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc tế và Viện Nghiên cứu Canada McGill.

#2. Đại học British Columbia

Được thành lập vào năm 1947, khoa nhân chủng học của Đại học British Columbia cung cấp chương trình nhân chủng học lâu đời thứ hai ở Canada. Trường còn cung cấp cả chương trình đại học và sau đại học cho sinh viên muốn nghiên cứu về sự đa dạng và phổ biến của loài người. Sinh viên nhân chủng học có quyền truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên như Bảo tàng Nhân chủng học và Phòng thí nghiệm Khảo cổ học.

Các chương trình sau đại học về khoa học xã hội bao gồm địa lý kinh tế và xã hội, xã hội học, khoa học chính trị và quản lý chính sách.

Khoa xã hội học đã trở thành trung tâm quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và đào tạo xã hội học, thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giới tính và tình dục, dân tộc, gia đình và lối sống, kiến thức, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, môi trường.

#1. Đại học Toronto

Có hơn 40 chương trình nghiên cứu về khoa học xã hội tại Đại học Toronto, bao gồm tội phạm học, địa lý nhân văn, khoa học chính trị, xã hội học, giáo dục và xã hội.

Sinh viên có thể học các ngành khoa học xã hội ở cả cấp đại học và sau đại học. Có một số chương trình kết hợp và các lựa chọn bằng cấp kép dành cho sinh viên muốn kết hợp khoa học xã hội với một chuyên ngành khác.

Đại học Toronto mang đến cơ hội tham gia Chương trình quốc tế hoặc bản địa, cho phép sinh viên kết hợp việc học tập với trải nghiệm quốc tế ở Châu Âu, Trung Mỹ hoặc Hoa Kỳ.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply