Học bổng nổi bật của tháng: Học bổng sau đại học Vanier Canada

0

SSDH- Học bổng sau đại học Vanier Canada được cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho sinh viên văn bằng tiến sĩ muốn học tập tại Canada trong các lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

Chương trình đặc biệt hướng tới những sinh viên đang tham gia các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết một số thách thức cấp bách hàng đầu thế giới, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe và xóa đói giảm nghèo.

Những ứng viên thành công sẽ nhận được 50.000 đô la C (tương đương 31.000 bảng Anh) một năm trong vòng ba năm đối với khóa học tiến sĩ hoặc kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ. Số tiền này có thể được sử dụng để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí phát sinh khác trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Các ứng cử viên phải được đề cử bởi một tổ chức Canada đủ điều kiện. Lưu ý rằng cá nhân không thể nộp đơn xin học bổng trực tiếp, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đề cập vấn đề này với trường đại học ngay sau khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Học viên có thể tìm đọc hướng dẫn chi tiết trên trang web chính thức của chính phủ.

Học bổng Vanier yêu cầu ứng viên thể hiện được kỹ năng lãnh đạo và đạt thành tích học tập tốt trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và/hoặc kỹ thuật và y tế. Các ứng viên được đánh giá dựa trên ba tiêu chí có trọng số ngang nhau: thành tích học tập xuất sắc, tiềm năng nghiên cứu và khả năng lãnh đạo.

Học bổng có thể được trao cho tối đa 166 sinh viên mỗi năm, với khoảng 500 người nhận bất cứ thời gian nào. Chương trình dành cho cả sinh viên quốc tế và trong nước.

Người dịch: Bao Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply