Canada: IRCC Công bố thời gian xử lí Hành Chính mới cho các loại hồ sơ cho năm 2022

0

SSDH –   “Bao lâu thì mình có PR?” là câu hỏi mọi người thường hỏi nhất. Trong 1 số trường hợp, câu trả lời bạn sẽ có ngay khi dựa trên thông tin sẵn có trên các trang web chính thức của IRCC hoặc dựa vào kinh nghiệm thực tế, tuy nhiên cũng có những chương trình hiện không có đủ thông tin để đưa ra con số chính xác.

 Khi check thời gian xử lí hồ sơ trên website của chính phủ/tỉnh bang thì thời gian được đưa ra thường sẽ là “Service Standard” thay vì là “Processing Time”. Trong đó:
 • Service Standard: Thời gian mà IRCC đưa ra trên lý thuyết để hoàn thành việc xử lí hồ sơ của ứng viên.
 • Processing Time: Thời gian thực tế mà hồ sơ được xử lí bởi IRCC. Đây là con số được đo dựa trên khoảng 80% hồ sơ được nộp.
Thời gian xử lí được tính từ lúc ứng viên nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ (Temporary Resident, PR, Citizenship, etc.). Ví dụ với các bạn nộp PR application thì thời gian xử lí sẽ được tính từ lúc ứng viên nộp 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh sau khi nhận ITA.
1. Economic Class
 • Express Entry CEC: 7 tháng
 • Express Entry FSW: 27 tháng
 • Express Entry FST: 27 tháng
 • Express Entry PNP: 22 tháng
 • Non-Express Entry PNP (nộp trực tiếp): 27 tháng
 • Quebec Skilled Worker: 31 tháng
 • Quebec Business Class: 65 tháng
 • Federal Self-Employed Persons: 42 tháng
 • Atlantic Immigration Programs: 14 tháng
 • Start-up Visa: 31 tháng
 • Caregivers Pilots: chưa có thời gian (những ứng viên nộp theo diện mới này chưa có kết quả để đo)
2. Family Class (bảo lãnh gia đình)
 • Vợ chồng/Common Law trong Canada: 16 tháng
 • Vợ chồng/Common Law ngoài Canada: 19 tháng
 • Cha mẹ & ông bà: 32 tháng
 • Con cái: không có thông tin chính thức
3. Temporary Resident (Visa, Permits)
 • Visitor Visa từ VN: 33 ngày
 • Visitor Visa trong Canada: 16 ngày (online) & 48 ngày (paper)
 • Gia hạn Visa: 162 ngày (online) & 201 ngày (paper)
 • Super visa của cha mẹ/ông bà từ VN: 98 ngày
 • Study Permit từ VN: 13 tuần
 • Study Permit trong Canada: 9 tuần
 • Gia hạn Study Permit: 75 ngày (online) & 156 ngày (paper)
 • Work Permit từ VN: 13 tuần
 • Work Permit trong Canada: 133 ngày (online) & 239 ngày (paper)
4. Citizenship
 • Citizenship grant: 27 tháng
 • Proof of Citizenship: 17 tháng
 • Resumption of Citizenship: 23 tháng
 • Renunciation of Citizenship: 15 tháng
 • Search of record: 15 tháng
5. PR Card
 • Gia hạn/Replace: 108 ngày
 • Đợi thẻ PR đầu tiên: 103 ngày
Trên đây là thời gian xử lí của các loại hồ sơ phổ biến nhất. Ngoài ra, nếu như mọi người muốn check 1 số loại hồ sơ khác thì có thể vào đây nhé: https://www.canada.ca/…/app…/check-processing-times.html
Việc biết được thời gian xử lí hồ sơ rất quan trọng với các ứng viên để có thể dự trù được thời gian và lên kế hoạch được chính xác hơn. Thực tế, thời gian các ứng viên phải bỏ ra kể từ trước khi nộp hồ sơ cũng không hề ngắn (chuẩn bị giấy tờ; job searching; xin Nomination; nhận ITA; LMIA; etc.), vậy nên việc bắt đầu ngay khi có thể cùng với 1 kế hoạch cẩn thận là điều cốt yếu. Đối với các ứng viên định cư Canada, hãy chuẩn bị chiến lược cho bản thân mình cùng với những sự hỗ trợ uy tín, 1 quy trình dài và quan trọng sẽ cần 1 sự đồng hành sát sao. Nguồn: https://www.cicnews.com/…/ircc-updates-processing-times…
SSDH (tác giả Nguyen Nam Tuan)
Share.

Leave A Reply