Chi tiết nội dung hồ sơ cần chuẩn bị cho EXPRESS ENTRY – CANADIAN EXPERIENCE CLASS

0

SSDH – Các anh chị và các bạn sắp nhận được ITA từ đợt draw ngày hôm qua, các anh chị sẽ có 90 ngày để chuẩn bị hồ sơ.

Mình xin chia sẻ cách chuẩn bị các mục hồ sơ như thế nào một cách chi tiết nhất để các bạn tham khảo, đặc biệt là phần chứng minh kinh nghiệm sao cho hợp lí. Mình cũng dựa theo cách này để chuẩn bị hồ sơ của mình, và chỉ mất 15 ngày là pass completeness check. Chúc các bạn thật nhiều may mắn nhé.
1. ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC (ECA)
Số tham chiếu ECA của bạn và bản sao điện tử của (các) báo cáo ECA của bạn sẽ được yêu cầu để gửi hồ sơ EE của bạn tới nhóm IRCC cũng như khi gửi E-APR, nếu bạn nhận được ITA.
Để có thêm điểm CRS, vợ / chồng / người chung sống của bạn (nếu có) cũng sẽ phải nộp báo cáo ECA của họ.
Để nhận được báo cáo ECA, bạn phải liên hệ với một trong các tổ chức đánh giá giáo dục ở Canada hiện được IRCC chỉ định:
2. CHỨNG NHẬN HIỆU QUẢ NGÔN NGỮ / KẾT QUẢ KIỂM TRA NGÔN NGỮ
Tài liệu cần thiết:
 • Bạn (với tư cách là người nộp đơn chính) phải cung cấp bản sao điện tử của kết quả kiểm tra ngôn ngữ;
 • Vợ / chồng / người chung sống của bạn (nếu có) có thể cung cấp bản sao điện tử của kết quả kiểm tra ngôn ngữ của cô ấy / anh ấy để có thêm tư cách hợp lệ và điểm CRS.
 • Để nộp hồ sơ EE của bạn và nhận được điểm theo CRS, bạn và vợ / chồng / đối tác thông luật của bạn (nếu có) phải có kết quả kiểm tra tiếng Anh hoặc tiếng Pháp do cơ quan kiểm tra được IRCC công nhận. Bản sao điện tử của kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ cũng sẽ được yêu cầu để tạo hồ sơ EE của bạn. Xin lưu ý rằng cơ quan nhập cư Canada có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ gốc bất cứ lúc nào.
3. PASSPORTS/PERMITS
Tài liệu cần thiết:
 • Bạn phải cung cấp bản sao điện tử rõ ràng, dễ đọc của hộ chiếu, thị thực và giấy tờ thông hành cho người nộp đơn chính và tất cả những người phụ thuộc (nếu có).
 • PASSPORT (S): Vui lòng cung cấp bản sao điện tử của (các) trang dữ liệu sinh học của hộ chiếu hợp lệ cho bạn, vợ / chồng / bạn đời chung của bạn (nếu có) và tất cả trẻ em phụ thuộc (cho dù chúng có đi cùng bạn hay không). Chỉ chấp nhận hộ chiếu thông thường (không chấp nhận hộ chiếu ngoại giao, công vụ, dịch vụ hoặc công vụ). Bạn chỉ cần cung cấp (các) trang cho biết:
 • Số hộ chiếu;
 • Ngày và vấn đề hết hạn sử dụng;
 • Ảnh, tên, ngày tháng và nơi sinh;
 • Các trang hiển thị bất kỳ sửa đổi nào về tên, ngày sinh, ngày hết hạn, v.v.;
 • Các trang hiển thị tem cho các chuyến đi.
 • VISA (S) / PERMIT (S): Nếu bạn đang sống ở một quốc gia khác với quốc gia mà bạn có quốc tịch, bạn phải nộp bản sao của:
 • Dấu xuất nhập cảnh còn hạn hoặc đã hết hạn trong hộ chiếu quốc gia của bạn;
 • Các giấy tờ tình trạng hiện tại hoặc hết hạn (thị thực, giấy phép cư trú, v.v.) cho biết ngày nhập học và hiệu lực.
3. GIẤY TỜ DÂN SỰ
Tài liệu cần thiết:
 • Bạn phải cung cấp bản sao điện tử của giấy tờ tùy thân và passport cho người nộp đơn chính và tất cả những người phụ thuộc (nếu có).
 • Bạn sẽ cần gửi cho bạn, vợ / chồng / người bạn đời chung của bạn và tất cả con cái phụ thuộc (nếu có), cho dù họ có đi cùng bạn hay không, các tài liệu sau:
 • Giấy chứng nhận sinh con (những giấy chứng nhận này phải liệt kê tên của cả cha và mẹ)
 • Giấy chứng nhận kết hôn (cho tất cả các cuộc hôn nhân)
 • Giấy chứng nhận kết hôn / hủy hôn (cho tất cả các cuộc hôn nhân cũ)
 • Giấy chứng tử của vợ / chồng / bạn đời cũ (nếu có)
 • Các tài liệu pháp lý về việc thay đổi tên (nếu có)
 • CMND/ Sổ Hộ Khẩu (nếu có)
4. TÀI LIỆU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC – Hồ sơ Việc làm
Tài liệu cần thiết:
 • Bạn phải cung cấp bản sao điện tử của tài liệu kinh nghiệm làm việc hồ sơ việc làm của bạn trong toàn bộ thời gian làm việc của bạn.
 • Phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc hiện tại và trước đây. Tài liệu hỗ trợ từng công việc (và từng vị trí) bạn đã làm trong quá khứ và hiện tại.
 • Toàn bộ quá trình làm việc của bạn và vợ / chồng / đối tác thông luật của bạn (nếu có) phải được hỗ trợ bởi thư giới thiệu và tài liệu liên quan khác xác nhận lịch sử việc làm được nêu trong biểu hiện quan tâm đến việc định cư lâu dài đến Canada.
 • Định dạng bắt buộc của thư giới thiệu công việc: Thư giới thiệu là tài liệu chính thức được in trên giấy tiêu đề của công ty và phải bao gồm tên của bạn, thông tin liên hệ của công ty (địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email), chữ ký của người giám sát trực tiếp hoặc nhân viên của bạn tại công ty và danh thiếp của người ký thư. Các thư phải chứa TẤT CẢ các thông tin sau cho từng vị trí được đảm nhiệm trong công ty:
                       +  Ngày bắt đầu chính xác (và ngày kết thúc nếu có);
                       +  Job title;
Tình trạng công việc (nếu công việc hiện tại)
 • Số giờ bạn làm việc (ed) mỗi tuần;
 • Một danh sách CHI TIẾT về các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm hàng ngày của bạn;
 • LƯU Ý: Nhiệm vụ của bạn không được sachép nguyên văn từ trang web của NOC
 • Lương hàng năm của bạn cộng với phúc lợi.
 • Bạn phải quét tất cả các tài liệu chtrải nghiệm làm việc này và lưu chúng thành một tệp. (Mỗi kinh nghiệm làm việc yêu cầu một hồ sơ riêng).
 • Nếu bạn hoặc vợ / chồng / đối tác chung của bạn đã làm việc ở Canada ít nhất một (1) năm trong 10 (mười) năm qua, bạn phải cung cấp các tài liệu sau chtừng vị trí được đảm nhiệm:
 • (Các) thư tham khảở định dạng trên;
 • oT4 phiếu thông tin thuế;
 • oNotices of Assessment (NOA) và Option C bản in dCơ quan Doanh thu Canada phát hành;
 • Bản sacủa TẤT CẢ (các) giấy phép lađộng và / hoặc (các) giấy phép lađộng của bạn.
Nếu bạn tự kinh doanh, vui lòng lưu ý rằng các công việc chính hoặc bản tuyên thệ tự khai không phải là bằng chứng kinh nghiệm làm việc được chấp nhận. Bạn phải cung cấp các tài liệu sau:
 • Các văn bản thành lập hoặc bằng chứng khác về quyền sở hữu doanh nghiệp;
 • Độ tin cậy của thu nhập từ việc làm tự doanh;
 • Tài liệu từ các cá nhân bên thứ ba cho biết dịch vụ được cung cấp cùng với chi tiết thanh toán.
5. PROOF OF RELATIVE
 • Bạn phải cung cấp bản sao điện tử của bằng chứng về các tài liệu về chứng minh người thân ở Canada được liệt kê dưới đây.
 • Bạn có thể đủ điều kiện nhận thêm điểm đủ điều kiện nếu bạn hoặc vợ / chồng / bạn đời của bạn có người thân ở Canada.
 • Để có được những điểm này, người thân Canada phải đáp ứng các đặc điểm sau:
 • Là Mẹ, Cha, Con gái, Con trai, Chị gái, Anh trai, Cháu gái, Cháu trai, Bà nội, Ông ngoại, Cháu gái, Cháu trai, Cô hoặc Chú;
 • Trên 18 tuổi;
 • Hiện đang cư trú tại Canada;
 • Là Công dân hoặc Thường trú nhân Canada.
 • Người thân Canada của bạn phải cung cấp các tài liệu sau:
 • Giấy tờ về tình trạng: Hồ sơ hạ cánh, Xác nhận thường trú (CoPR), thẻ Thường trú (cả hai mặt), hộ chiếu Canada, hoặc thẻ quốc tịch (cả hai mặt); VÀ
 • Bằng chứng về nơi cư trú: Hợp đồng thuê nhà, Thông báo Đánh giá từ Cơ quan Doanh thu Canada, thư của người sử dụng lao động, bảng sao kê thẻ tín dụng, hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng. Những tài liệu này phải được cấp trong vòng sáu tháng trước khi bạn nộp đơn xin nhập cư; VÀ
 • Bằng chứng về quan hệ gia đình: (Các) giấy khai sinh và / hoặc (các) giấy đăng ký kết hôn xác lập mối quan hệ gia đình.
 • Ví dụ: nếu bạn đang yêu cầu điểm cho dì của bạn về phía mẹ của bạn, bạn phải cung cấp bản sao giấy khai sinh của mẹ bạn và giấy khai sinh của dì của bạn có chung cha mẹ.
6. PROOF OF FUNDS
Bạn không cần Proof of fund nếu bạn đăng kí theo diện Canadian Experience Class
SSDH (nguồn: Định cư Canada)
Share.

Leave A Reply