Du học sinh Canada có thể kiếm đủ tiền trả học phí hay không?

0

SSDH – Trung bình một năm, du học sinh Canada phải trả $29,000 tiền học phí. Chi phí sinh hoạt tối thiểu theo yêu cầu của chính phủ là $12,000/năm. Như vậy, trung bình du học sinh sẽ mất tổng cộng $41,000/năm. Du học sinh Canada có thể kiếm đủ tiền trả học phí hay không? Hãy thử tính toán nhé!

làm thêm tại canada co du chi tra hoc phi khong

Trung bình một năm, du học sinh Canada phải trả

  • $29,000 tiền học phí.
  • $12,000/năm Chi phí sinh hoạt tối thiểu theo yêu cầu của chính phủ.

Như vậy, trung bình du học sinh sẽ mất tổng cộng $41,000/năm.

Để được chấp nhận vào trường cũng như nhận giấy phép học tập (study permit), bạn sẽ cần phải chứng minh tài chính đủ để chi trả cho ít nhất năm học đầu tiên và chuẩn bị sẵn tiền học phí.

Hiện tại, bạn có thể làm việc 20 giờ/tuần khi còn đang học, thông thường các chương trình sẽ kéo dài khoảng 32 tuần. Ngoài ra, bạn được phép làm việc 40 giờ/tuần nếu học xong chương trình, như vậy có thể cho là 20 tuần.

Thông thường bạn sẽ chỉ nhận được mức lương tối thiểu. Ví dụ, nếu bạn học ở Ontario, mức lương thấp nhất là $14. Dưới đây là chi tiết mức lương tối thiểu của tất cả các khu vực:

Khu vực Mức lương tối thiểu phổ biến
Alberta $15.00 – Người đi làm nói chung

$13.00 – Học sinh dưới 18 tuổi (<28 giờ/tuần nếu còn đi học)

British Columbia $13.85 – Người đi làm nói chung

$12.70 – Nhân viên phục vụ

Saskatchewan $11.32
Manitoba $11.65
Ontario $14.00 – Người đi làm nói chung

$12.20 – Nhân viên phục vụ

$13.15 – Học sinh dưới 18 tuổi (<28 giờ/tuần)

Quebec $12.50

$10.05 – Bao gồm tiền thưởng

New Brunswick $11.50
Nova Scotia $11.55 – Nhân viên lành nghề

$11.05 – Nhân viên không có nhiều kinh nghiệm

Prince Edward Island $12.25
Newfoundland & Labrador $11.40
Yukon $12.71
Northwest Territories $13.46
Nunavut $13.00

Như vậy:

  • $14/giờ  20 giờ/tuần  32 tuần = $8,960
  • $14/giờ  40 giờ/tuần  20 tuần = $11,200
  • $8,960 + $11,200 = $20,160

Lương thực tế sau khi trừ các khoản khấu hao (thuế, khấu trừ bảo hiểm việc làm, khấu trừ lương hưu) là $17,702. Vì vậy tổng chi phí sinh hoạt và học phí của bạn không nên vượt quá $17,000.

Vậy còn mức chi phí sinh hoạt của du học sinh University of Toronto? Ví dụ, nếu mua quần áo ở Goodwill, bạn sẽ tiết kiệm được $900/năm. Trong một số trường hợp hiếm gặp, chi phí sinh hoạt không tính tiền nhà chỉ là $4,580 hoặc $4,000.

Còn lại: $17,702 – $4,000 = $13,702 chưa kể tiền nhà.

Giả sử bạn thuê nhà với chi phí thấp, chỉ khoảng $750/tháng  12 = $9,000 mỗi năm.

Vì vậy, số tiền còn lại để chi cho học phí sẽ là: $13,702 – $9,000 = $4,702. Du học sinh rõ ràng không thể mua được nhiều thứ chỉ với số tiền này.

Chi phí sinh hoạt và học phí ước lượng trong 1 năm học (8 tháng)
Ăn uống $1604 – $3700
Quần áo $900 – $1100
Đi lại $980 ($122.45/tháng)
Văn phòng phẩm $1000 – $2000+
Khác $1000 – $2000
Nhà ở Trung bình ở Toronto (St George Campus)

–          Thuê 1 phòng trong cả tòa nhà: $1,100+

–          Căn hộ 1 phòng: $1,600+

–          Căn hộ 1 phòng ngủ: $2,000+

–          Căn hộ 2 phòng ngủ: $2,800+

–          Căn hộ >3 phòng ngủ: $3,300+

 

Trung bình ở Mississauga (UTM Campus)

–          Thuê 1 phòng trong cả tòa nhà: $750+

–          Căn hộ 1 phòng: $1,200+

–          Căn hộ 1 phòng ngủ: $1,400+

–          Căn hộ 2 phòng ngủ: $1,800+

–          Căn hộ >3 phòng ngủ: $2,500+

 

Trung bình ở Scarborough (UTSC Campus)

–          Thuê 1 phòng trong cả tòa nhà: $900+

–          Căn hộ 1 phòng: $1,400+

–          Căn hộ 1 phòng ngủ: $1,800+

–          Căn hộ 2 phòng ngủ: $2,000+

–          Căn hộ >3 phòng ngủ: $2,500+

 

Thu Huyền (dịchtừ Canada in real time)

Share.

Leave A Reply