Hà Lan: Học Bổng Toàn Phần Eric Bleumink Bậc Thạc Sĩ Tại ĐH Groningen 2022

0

SSDH – Học bổng Eric Bleumink 2022 là học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng này chỉ được cung cấp cho thạc sĩ; bao gồm học phí, chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế.

Eric Bleumink 2022

Deadline: 01/12/2021
GIỚI THIỆU
Học bổng Eric Bleumink 2022 là học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng này chỉ được cung cấp cho thạc sĩ; bao gồm học phí, chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế.
Quỹ Eric Bleumink cấp học bổng cho các cá nhân tài năng và các nhà khoa học trẻ đến từ các quốc gia đang phát triển. Học bổng dành cho chương trình Thạc sĩ 1 năm hoặc 2 năm. Do đó, chỉ những ứng viên đã nhận được thư mời nhập học (có điều kiện) cho chương trình thạc sĩ trước tháng 2 mới có thể được xem xét. Để có đủ thời gian cho Văn phòng Tuyển sinh xử lý yêu cầu cho một chương trình thạc sĩ, người nộp đơn nên hoàn thành yêu cầu tổng thể đó trước ngày 1 tháng 12.
THÔNG TIN HỌC BỔNG
Bậc học: Thạc sĩ
Trường đại học: Đại học Groningen
Quốc gia cấp học bổng: Hà Lan
Ngành: Nghệ thuật, Khoa học Y tế, Luật, Khoa học Không gian, Triết học, Khoa học và Kỹ thuật, Kinh tế và Kinh doanh, Khoa học Hành vi và Xã hội.
Thời gian chương trình: 1 đến 2 năm
Học bổng bao gồm: Học phí, chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở và bảo hiểm y tế. Khoản tài trợ được trao cho chương trình Thạc sĩ 1 năm hoặc 2 năm.
YÊU CẦU
Đối tượng tham gia: Sinh viên quốc tế
Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Anh
Có thành tích học tập xuất sắc, ưu tiên được xác nhận bằng thư giới thiệu.
Đã được nhận vào học có điều kiện vào chương trình đã chọn.
Có điểm số xuất sắc trong quá trình học cử nhân / đại học.
Có trình độ tiếng Anh xuất sắc, phù hợp với yêu cầu nhập học của chương trình đã chọn.
Phù hợp với toàn bộ thời gian của chương trình và có thể tham gia vào toàn bộ chương trình.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại: https://bit.ly/3bwsrBd
SSDH (theo sanhocbongduhocquocte)
Share.

Leave A Reply