Học bổng bán phần và toàn phần đại học Emory năm 2024

0

SSDH- Đại học Emory cung cấp các học bổng dựa trên thành tích một phần đến toàn phần như một phần của Chương trình học giả của Đại học Emory. Các chương trình học giả không chỉ là học bổng bằng khen. Họ trao quyền cho sinh viên thông qua các nguồn lực và sự hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của họ và tạo ra

ATLANTA, GA – AUGUST 01: Emory University Hospital is seen on August 1, 2014 in Atlanta, Georgia. Officials with the hospital confirmed that Emory University Hospital will be receiving and treating two American patients diagnosed with Ebola virus. The Ebola infected patients will be transported to Emory University Hospital from Liberia in the next couple of days and receive supportive care in a isolation unit separate from the general hospital. (Photo by Jessica McGowan/Getty Images)

1. Thông tin chung:

  • Trình độ học tập: Đại học
  • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.
  • Nhà tài trợ học bổng: Đại học Emory, Hoa Kỳ
  • Học bổng được nhận tại: Đại học Emory, Hoa Kỳ
  • Loại học bổng: Học bổng một phần đến toàn phần

2. Yêu cầu:

  • Tất cả sinh viên, bất kể quốc tịch, đều có thể được xem xét tham gia các chương trình học thuật.
  • Sinh viên phải đăng ký một trong ba giai đoạn nhập học tại Đại học Emory

3. Cách thức ứng tuyển học bổng:

  • Ứng viên sẽ được tự động xem xét học bổng khi nộp đơn vào học tại tất cả các chương trình học tập của trường.
  • Bạn phải chọn một trong ba kế hoạch quyết định nhập học (Quyết định sớm I, Quyết định sớm II hoặc Quyết định thường xuyên) và nộp tất cả các tài liệu đăng ký cần thiết trước ngày 15 tháng 11. (Những người đăng ký Quyết định sớm I phải nộp đơn trước ngày 1 tháng 11.)
  • Bạn cũng phải trả lời “có” cho câu hỏi trong đơn đăng ký của mình, “Bạn có muốn được xem xét nhận học bổng bằng khen không?”

4. Hạn chót nhận đơn: ngày 15 tháng 11 năm 2023

5. Thông tin chi tiết: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply